Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV

2014 - 2016

  • Popravek Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014-2016, verzija 9. januar 2015

    

Ukrepi

Programi

Javni razpisi,

javna naročila

Končna 

poročila

Tehnična pomoč čebelarjem

 

2014
2015
2016

– Sofinanciranje čebelarske opreme
– Pomoč čebelarjem začetnikom
– Usposabljanje na področju čebelarjenja

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

– Izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel 

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Nadzor nad varozo

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Kakovost medu

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Obnavljanje čebeljega fonda
– Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

– Spremljanje kakovosti vzrejenih čebeljih matic kranjske čebele

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

– Testiranje in odbira čebeljih družin, ki so odporne proti varojam, ter vzpostavitev testne postaje;

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Aplikativne raziskave

 

– vpliv krme na razvoj, donosnost in reprodukcijo čebeljih družin,

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015, popravek
2016

– Monitoring obremenitev stojišč v intenzivnih in ekstenzivnih kmetijsko-pašnih okoljih s fitofarmacevtskimi sredstvi ter z drugimi dejavniki, ki vplivajo na stanje čebeljega fonda kranjske čebele,

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

– Karakterizacija slovenskega medu,

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

– Vpliv tehnologije čebelarjenja in kakovosti čebelje prehrane na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin,

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

– Ugotavljanje vpliva ostankov zdravil ter drugih škodljivih snovi na čebelje pridelke, na zdravje in preživetje čebeljih družin in

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

– Vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel.

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

 

 

2011-2013

  • Navodila za izvajanju Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2011-2013

    

 

 

Program ukrepov na področju čebelarstva v letih 2011-2013

 

 

Uredba o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011-2013

 

Ukrepi

Programi

Javni razpisi,

javna naročila

Končna 

poročila

Tehnična pomoč čebelarjem

 

2011

2012

2013

 

Nadzor nad varozo

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Kakovost medu

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Menjava čebeljih matIc

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic

 

2011

2012

2013

 

Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele

2011

2011

2011

2012

2013

Vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin

2011

2011

2011

2012

2013