Skoči na vsebino

ČEBELARSKI PROGRAM 2017 - 2019

Sprememb programov na področju čebelarstva:

-program 19.4.2018

-program 1.6.2017

-program 15.6.2017

-program 26.9.2016 - novi ukrepi

 

    

Ukrepi

Programi

Javni razpisi,

javna naročila

Končna 

poročila

– Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev

 

2017
2018
2019

2018

– Usposabljanje in izobraževanje na področju čebelarjenja

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Racionalizacija sezonske selitve panjev

 

2017
2018
2019

 

Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018 (sklop 1) , 2018 (sklop 2) , 2018 (sklop 3)

2019

Podpora pri obnovi čebeljega fonda   
– Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

– Subvencioniranje vzreje čebeljih matic 

 

2017
2018
2019

 
– Spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in odbira čebeljih družin, ki so odporne proti varojam, 

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

Sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov

  

 

– karakterizacija čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njihovo kemijsko in mikrobiološko sestavo,

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

– vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

– vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

– Vpliv tehnologij čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019


Spremljanje trga
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019