Skoči na vsebino

PROTI POMOROM ČEBEL

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, začenja vsako pomlad aktivnosti obveščanja in osveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), s ciljem zmanjšanja tveganj za zdravje ljudi in okolje, s poudarkom na varovanju čebel, ki so eden ključnih indikatorjev čistosti okolja.

Osnovno načelo pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) je, da vedno uporabljamo le v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena.  

 

FFS spadajo med pesticide za namen uporabe v kmetijstvu. Uporaba FFS je lahko še posebej problematična za čebele in druge koristne žuželke, predvsem v primeru, če se FFS uporablja v nasprotju z navodili za uporabo in določili pravilne uporabe. Tista FFS, ki so čebelam nevarna, so označena z posebnim grafičnim opozorilnim znakom.

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) spadajo med pesticide za namen uporabe v kmetijstvu. Uporaba FFS je lahko še posebej problematična za čebele in druge koristne žuželke, predvsem v primeru, če se FFS uporablja v nasprotju z navodili za uporabo in določili pravilne uporabe. Tista FFS, ki so čebelam nevarna, so označena z posebnim grafičnim opozorilnim znakom:

 

 

Obveznosti uporabnikov FFS za varstvo čebel

  • V času tretiranja s čebelam nevarnimi FFS mora biti cvetoča podrast v trajnih nasadih pokošena oz. mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo.
  • Uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je v času cvetenja gojenih rastlin strogo prepovedana.
  • Uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom.
  • V času cvetenja rastlin se praviloma ne škropi s FFS. Če je zatiranje bolezni ali škodljivcev nujno potrebno, se škropljenje opravi s pripravki, ki niso nevarni za čebele, takrat, ko čebele niso na paši.
  • Zanašanje FFS na sosednje parcele je potrebno preprečiti.
  • V vročini nad 25 °C ne škropimo.

Pri uporabi FFS, ki niso nevarna za čebele, pa se zaradi izogibanja izpostavljenosti čebel FFS priporoča:

  • odstranitev cvetoče podrasti v trajnih nasadih;
  • izvajanje tretiranja na način, da ne pride do zanosa FFS na sosednje cvetoče površine;
  • izvajanje tretiranja v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom pri uporabi FFS v času cvetenja gojenih rastlin.

Seznam čebelam nevarnih FFS


Ob sumu zastrupitve oz. pomora čebelar obvesti Center za obveščanje na številko 112 ne glede na uro in dan v tednu.

 


Koristne povezave: