Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIGLASITEV IN POROČANJE

Priglasitev načrtov državne pomoči v kmetijstvu in ribištvu

 

Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva natančno določa način in roke pošiljanja podatkov za priglasitev, način obravnave državne pomoči po skupinski izjemi, način pošiljanja podatkov za pripravo letnega poročila in vodenje evidenc o državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu.

 

Ustanove, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država in nameravajo dodeliti državno pomoč subjektom, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali trženjem kmetijskih ali ribiških proizvodov, morajo pred dodelitvijo pomoči pripraviti načrt državne pomoči in ga na predpisanih obrazcih poslati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v pregled. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječega načrta državne pomoči kakor tudi za državno pomoč po skupinski izjemi ali pomoč de minimis.

 

Če gre za pomoč po skupinski izjemi ali pomoč de minimis, o skladnosti predloženega načrta pomoči z zadevnimi predpisi presodi MKGP. Če načrt državne pomoči presega okvirje pomoči po skupinski izjemi ali pomoči de minimis, MKGP vlogo za priglasitev pošlje Evropski komisiji, ki presodi o združljivosti načrta državne pomoči z notranjim trgom.

 

Poročanje o državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu

 

Dajalci pomoči do 15. februarja tekočega leta na predpisanih obrazcih v elektronski obliki MKGP-ju pošljejo podatke o pomočeh, dodeljenih v prejšnjem letu.

 

Na spletni strani z obrazci je na voljo tudi obrazec za poizvedbo v zvezi z dodelitvijo pomoči de minimis.