Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

Zaradi kompleksnosti gospodarjenja z gozdovi in nujnosti enakovrednega zagotavljanja njihovega gospodarskega, ekološkega in socialnega pomena se je po mnenju MKGP, strokovnih gozdarskih inštitucij ter gospodarstvenikov iz področja lesarstva, upravljanje z gozdovi v lasti RS na podlagi sprejete zakonodaje l. 2016 začelo izvajati v okviru enovite gospodarske družbe, Slovenski državni gozdovi d.o.o.

 

Z njeno ustanovitvijo se je upravljanje z gozdovi v lasti RS preneslo v poslovno okolje, kjer je mogoče dosegati boljše poslovne rezultate in hkrati lažje zasledovati cilje ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. 

 

Letak (.jpg) Gospodarjenje z državnimi gozdovi 

 

 

Letak (.pdf) -   Cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi 

 

 

S spremembami na področju upravljanja z gozdovi v lasti RS je zagotovljeno celovito upravljanje z gozdovi kot enim naših najpomembnejših naravnih virov. Gospodarjenje z gozdovi, ki ga opravlja novoustanovljena družba, obsega naloge upravljanja, razpolaganja in pridobivanja gozdov:

  • sečnjo in spravilo lesa, 
  • prodajo lesa na panju, 
  • prevoz in prodajo gozdnih lesnih sortimentov, 
  • opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, 
  • pridobivanje in prodajo gozdnih dobrin, 
  • gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, ter 
  • dajanje gozdov v uporabo. 

Pomen zakonske rešitve za gorske in hribovske kmetije...

 

Poleg ožjih nalog gospodarjenja z gozdovi družba lahko opravljala še druge dejavnosti, ki so potrebne ali koristne za kakovostno in gospodarno opravljanje nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti vzpostavljanje gozdno-lesnih verig z visoko dodano vrednostjo. Sredstva za tovrstna vlaganja zagotavlja sama, zakon pa določa tudi možnost (razumno omejeno) najemanja kreditov na podlagi poroštva države, seveda pa se družba o tem odloča na podlagi presoje donosnosti v takšni dejavnosti. Dejstvo je, da potrebnega razvoja lesne industrije v Sloveniji ne moremo graditi zgolj v okviru nove gospodarske družbe. To je dodaten instrument, ki bo pripomogel k preboju lesne industrije v Sloveniji.