Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKOV GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT

 

Javne razgrnitve v letu 2018

 

Obdobje javne razgrnitve: od 21. julija do 3. avgusta 2018

 

Gorjanci

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018-2027) bo potekala od 21. julija do 3. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Kostanjevica, Oražnova 3, Kostanjevica na Krki, vsak dan med 7:30 in 9:00. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V času javne razgrnitve bo na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Lenart v Slovenskih goricah

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018-2027) bo potekala od 21. julija do 3. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Kraj in čas javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 19. julija do 1. avgusta 2018

 

Dravograd

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Dravograd-Prevalje, Revirne pisarne Dravograd, Meža 70, Dravograd. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd bo v petek, 20. 7. 2018 ob 12.00 uri v prostorih Koroške kmetijsko gozdarske zadruge Z.B.O., Meža 27, Dravograd.

 

Otlica

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v četrtek, dne 26. 7., ob 15.00 uri, na istem mestu, kot bo potekala javna razgrnitev.

 

Velenje

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Šoštanj, Metleče 7, Šoštanj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje bo 31. 7. ob 11.00 uri na sedežu Krajevne enote Šoštanj, Metleče 7, Šoštanj.

 

Vzhodno Pohorje

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kraj in čas javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na tej spletni strani.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 16. do 29. marca 2018

 

Kranjska Gora

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017-2026) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v revirni pisarni Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Krajevne enote Jesenice, Ledine 8, 4280 Kranjska Gora. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v sredo, 28. 3. ob 11.00 uri na mestu javne razgrnitve.

 

Logatec-Zagora

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011-2020) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora bo potekala v sredo, dne 28. 3. ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna,

 

Pivka jama-Grmada

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2012-2021) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Bukovje, revirna postaja Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada bo potekala v sredo, dne 28. 3. ob 9.00 uri,  v prostorih sejne sobe Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 27. februarja do 12. marca 2018

 

Gotenica

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gotenica (2012-2021) bo potekala od 27. 2. 2018 do 12. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gotenica bo potekala v sredo, 28. 2. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, KE Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.

 

Jurklošter

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter (2017-2026) bo potekala od 27. 2. 2018 do 12. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, 3270 Laško. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter bo v sredo, 7. 3. 2018, ob 10.00 uri, v Lovski koči LD Jurklošter, Lahov greben 10B, 3273 Jurklošter.