Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKOV GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT

Javne razgrnitve v letu 2019

 

Obdobje javne razgrnitve: od 9. do 23. aprila 2019

 

Javna razgrnitev spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013-2022) bo potekala v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica bo v torek 16. aprila 2019 z začetkom ob 9.00 uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 30. marca do 12. aprila 2019

 

Javna razgrnitev spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013-2022) bo potekala v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj bo v petek, 12. aprila 2019 ob 12:00 uri, v istem prostoru kot javna razgrnitev.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 5. do 18. januarja 2019

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II (2018-2027) bo potekala v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II bo 16. januarja 2019 ob 9.00 uri v v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh, Matavun 8, 6215 Divača.

 

 

Javne razgrnitve v letu 2018

 

Obdobje javne razgrnitve: od 28. decembra 2018 do 10. januarja 2019

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko I (2018-2027) bo potekala v prostorih krajevne enote Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji Petrovci. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo potekala 10. januarja 2019, ob 10.00 uri, v istih prostorih kot javna razgrnitev.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 6. do 19. novembra 2018

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur (2018-2027) bo potekala v prostorih krajevne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, oziroma po predhodni najavi v revirni pisarni Šentjur, Trubarjeva 35, 3230 Šentjur. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo 15. novembra 2018 ob 10.00 uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 29. oktobra do 11. novembra 2018

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina (2018-2027) bo potekala v prostorih krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, 3270 Laško.

Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo 9. novembra 2018 ob 10.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 37, 3225 Planina pri Sevnici.

 

Obdobje javne razgrnitve: od 4. do 17. septembra 2018

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2018-2027) bo potekala v prostorih Krajevne enote Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 41, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka načrta bo v četrtek, 13. septembra 2018, ob 19:30 uri v Lovskem domu Lovske družine Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 59, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 16. do 29. avgusta 2018

 

Tuhinj-Motnik

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018-2027) bo potekala od 16. do 29. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Kamnik, Tunjiška 21, 1240 Kamnik. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V istih prostorih kot javna razgrnitev bo v petek, 24. avgusta 2018, s pričetkom ob 11.00 uri, organizirana javna obravnava.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 9. do 22. avgusta 2018

 

Javornik

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik bo 22. avgusta 2018 z začetkom ob 13.00 uri, v sobi 27 na sedežu ZGS OE Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

 

Jesenice

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, 4270 Jesenice. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v ponedeljek, 20. avgusta 2018 ob 11.00 uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, 4270 Jesenice.

 

Požarje

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje bo 22. avgusta 2018 z začetkom ob 9.00 uri v večnamenskem objektu Babno Polje, Babno Polje 82, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Slivnica

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Cerknica, Čabranska ulica 1, 1380 Cerknica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica bo 21. avgusta 2018 z začetkom ob 9.00 uri v lovskem domu LD Grahovo, Grahovo 88b, 1384 Grahovo.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 4. do 17. avgusta 2018

 

Idrija II

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Idrija, Trg Svetega Ahacija 2, 5280 Idrija. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v petek, 10. avgusta 2018, ob 12.00 uri, v sejni sobi Krajevne enote Idrija, Trg Svetega Ahacija 2, 5280 Idrija.

 

Logatec

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Logatec, Tržaška cesta 19a. 1370 Logatec. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na istem mestu, kot bo potekala javna razgrnitev, bo v petek, 17. avgusta 2018, s pričetkom ob 9. uri, organizirana javna obravnava.

 

Metlika

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Metlika (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v četrtek, 16. avgusta 2018, ob 9.00 uri, na istem mestu, kot bo potekala javna razgrnitev.

 

Straža-Toplice

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Straža-Toplice (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Straža-Podturn, Podturn 73, Dolenjske Toplice. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v petek, 17. avgusta 2018, ob 9.00 uri, na istem mestu, kot bo potekala javna razgrnitev.

 

Travna gora

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Travna gora (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Travna gora, Trg 25. maja 13, 1317 Sodražica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v četrtek, 16. avgusta 2018, ob 12.00 uri, v sejni sobi Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

 

Velika gora

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora (2018-2027) bo potekala od 4. do 17. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v četrtek, 9. avgusta 2018, ob 9.00 uri, na sedežu Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 31. julija do 13. avgusta 2018

 

Blagovica

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica (2018-2027) bo potekala od 31. julija do 13. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Domžale, Ljubljanska cesta 72, Domžale. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v torek, 7. avgusta, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

 

Bohor

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor (2018-2027) bo potekala od 31. julija do 13. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Revirne pisarne Senovo (Krajevna enota Brežice), Titova 106, Senovo, vsak delovni dan med 7:30 in 8:30. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor bo 2. avgusta ob 13.00 na sedežu ZGS KE Brežice (tudi sedež OE), Cesta bratov Milavcev 61, Brežice.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 21. julija do 3. avgusta 2018

 

Gorjanci

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018-2027) bo potekala od 21. julija do 3. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Kostanjevica, Oražnova 3, Kostanjevica na Krki, vsak dan med 7:30 in 9:00. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci bo v ponedeljek, 30.7.2018 ob 11.00 uri na sedežu ZGS OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice.

 

Lenart v Slovenskih goricah

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018-2027) bo potekala od 21. julija do 3. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje bo v torek, 24. 7. 2018, ob 12.00 uri  v prostorih Občine Lenart, Trg Osvoboditve 7, 2230 Lenart.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 19. julija do 1. avgusta 2018

 

Dravograd

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Dravograd-Prevalje, Revirne pisarne Dravograd, Meža 70, Dravograd. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd bo v petek, 20. 7. 2018 ob 12.00 uri v prostorih Koroške kmetijsko gozdarske zadruge Z.B.O., Meža 27, Dravograd.

 

Otlica

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v četrtek, dne 26. 7., ob 15.00 uri, na istem mestu, kot bo potekala javna razgrnitev.

 

Velenje

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Šoštanj, Metleče 7, Šoštanj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje bo 31. 7. 2018 ob 11.00 uri na sedežu Krajevne enote Šoštanj, Metleče 7, Šoštanj.

 

Vzhodno Pohorje

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje bo v ponedeljek, 30. 7. 2018, ob 12.00 uri  v prostorih Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 16. do 29. marca 2018

 

Kranjska Gora

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017-2026) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v revirni pisarni Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Krajevne enote Jesenice, Ledine 8, 4280 Kranjska Gora. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v sredo, 28. 3. ob 11.00 uri na mestu javne razgrnitve.

 

Logatec-Zagora

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011-2020) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora bo potekala v sredo, dne 28. 3. ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna,

 

Pivka jama-Grmada

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2012-2021) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Bukovje, revirna postaja Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada bo potekala v sredo, dne 28. 3. ob 9.00 uri,  v prostorih sejne sobe Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 27. februarja do 12. marca 2018

 

Gotenica

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gotenica (2012-2021) bo potekala od 27. 2. 2018 do 12. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gotenica bo potekala v sredo, 28. 2. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, KE Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.

 

Jurklošter

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter (2017-2026) bo potekala od 27. 2. 2018 do 12. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, 3270 Laško. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter bo v sredo, 7. 3. 2018, ob 10.00 uri, v Lovski koči LD Jurklošter, Lahov greben 10B, 3273 Jurklošter.