Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKOV GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT

Obdobje javne razgrnitve: 18. 10. do 2. 11. 2017

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje (2017-2026) bo potekala od 18. 10. 2017 do 2. 11. 2017, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, na sedežu Krajevne enote Stari trg, cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka GGN GGE Javorje bo v sejni sobi Občine Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Datum in ura javne obravnave bosta objavljena naknadno.

 

Obdobje javne razgrnitve: 28. 9. do 11. 10. 2017

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017-2026) bo potekala od 28. 9. 2017 do 10. 10. 2017, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, na sedežu Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka GGN GGE Hrašče-Osojnica bo 3. 10. 2017 z začetkom ob 10,00 uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

 

Obdobje javne razgrnitve: 24. 8. do 6. 9. 2017

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017-2026) bo potekala od 24. 8. 2017 do 6. 9. 2017, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije,

Območne enote Postojna, na sedežu krajevne enote Knežak, Knežak 202/a, 6253 Knežak. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka GGN GGE Mikula-Dedna gora bo izvedena v petek 25. avgusta 2017 v prostorih Gozdne hiše Mašun, Mašun 4/a, 6253 Knežak z začetkom ob 10,00 uri.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale (2017-2026) bo potekala od 24. 8. 2017 do 6. 9. 2017, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Domžale, Ljubljanska cesta 72, Domžale. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v prostorih ZGS, OE Ljubljana, na sedežu KE Domžale, Ljubljanska cesta 72, Domžale, (ista lokacija kot javna razgrnitev), v sredo, 6. 9. 2017 ob 12. uri.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017-2026) bo potekala od 24. 8. 2017 do 6. 9. 2017, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Vrhnika, Vrtnarija 11, 1360 Vrhnika. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v prostorih ZGS, OE Ljubljana, na sedežu KE Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika (ista lokacija kot javna razgrnitev), v petek, 1. 9. 2017 ob 12. uri.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri (2017-2026) bo potekala od 24. 8. 2017 do 6. 9. 2017, v prostorih Občine Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v prostorih Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri, v četrtek, 31. 8. 2017 ob 10. uri.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: 16. 8. do 29. 8. 2017

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, 2250 Ptuj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak bo v torek, 29. 8. 2017, ob 12:30 uri v prostorih Občine Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ormož (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, 2250 Ptuj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ormož bo v torek, 29. 8. 2017 ob 9:00 uri v prostorih Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Sežana, Senožeče 75, 6224 Senožeče. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka GGN GGE Vrhe bo 28. 8. 2017 ob 11:00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Senožeče, na naslovu Senožeče 75, 6224 Senožeče.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Zagorje, ulica 9. avgusta 78a, Zagorje. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v prostorih ZGS, OE Ljubljana, na sedežu KE Zagorje, Ulica 9. avgusta 78a, Zagorje, v torek, 29. 8. 2017 ob 12. uri.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Slovenj Gradec, Celjska cesta 7, Slovenj Gradec. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v četrtek, 24. 08. ob 12.00 uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Bovec, Kot 87, 8230 Bovec. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta bo v Informacijskem centru Triglavskega narodnega parka Na logu v Trenti, Trenta 41, 5232 Soča, v torek 29. 8. 2017 ob 13.00 uri.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Poljane- revirna pisarna Škofja Loka, Partizanska cesta 22, 4220 Škofja Loka. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka bo v sredo, 23. 8. 2017, ob 19.00, v dvorani Gostilne Starman, Stara Loka 22, 4220 Škofja Loka.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Gorica, Vipavska cesta 57, 5000 Nova Gorica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica bo v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, krajevna enota Gorica, Vipavska cesta 57, 5000 Nova Gorica, v ponedeljek 28. 8. 2017 ob 13.00 uri.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrova (2017-2026) bo potekala od 16. 8. 2017 do 29. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije,

Krajevne enote Ljubljana, na sedežu revirjev Horjul in Dobrova, Zaklanec 2c (Gasilski dom), Horjul. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova, v ponedeljek, 28. 8. 2017 ob 10. uri.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: 12. 8. do 25. 8. 2017

Javna razgrnitev spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011-2020) bo potekala od 12. 8. 2017 do 25. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Pugled, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava spremembe načrta za GGE Vrbovec bo 17.8.2017 ob 8. uri na sedežu ZGS OE Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole (2017-2026) bo potekala od 12. 8. 2017 do 25. 8. 2017., v prostorih TIC Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 8a, 1273 Dole pri Litiji in sicer v ponedeljek od 8-16, v sredo 12-18 in v petek 12-16. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole 2017 – 2026, bo v sredo, 23. avgusta ob 12.00., v prostorih TIC Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 8a, 1273 Dole pri Litiji.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017-2026) bo potekala od 12. 8. 2017 do 25. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Semič-Metlika, Pod smreko 10, Črnomelj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črmošnjice 2017 – 2026, bo v petek, 25. 8. 2017, ob 9.00 uri v prostorih Krajevne enote Semič-Metlika, Pod smreko 10, 8340 Črnomelj.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno (2017-2026) bo potekala od 12. 8. 2017 do 25. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije,

na sedežu Krajevne enote Gornji Grad, revirna pisarna Ljubno, Cesta v Rastke 60, Ljubno ob Savinji. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno bo v petek, 25. 8. ob 9.00 uri v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Gornji Grad, revirna pisarna Ljubno, Cesta v Rastke 60, Ljubno ob Savinji.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: 8. 8. do 21. 8. 2017

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016-2025) bo potekala od 8. 8. 2017 do 21. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Radenci, izpostava Ljutomer, Kolodvorska 16, 9240 Ljutomer. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer bo v četrtek, 17. 8. 2017, ob 10:00 uri v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Radenci, izpostava Ljutomer, Kolodvorska 16, 9240 Ljutomer.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016-2025) bo potekala od 8. 8. 2017 do 21. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, 2250 Ptuj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje bo v četrtek, 10. 8. 2017, ob 8:00 uri v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo (sejna soba Dvorca Sternthal).

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec (2016-2025) bo potekala od 8. 8. 2017 do 21. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Žalec, Savinjska 59, Žalec. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec za obdobje veljavnosti 2016 - 2025 bo v ponedeljek, 21. 8. 2017 ob 10. uri v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje, Gotovlje 34, 3310 Žalec.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: 3. 8. do 16. 8. 2017

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016-2025) bo potekala od 3. 8. 2017 do 16. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa bo v četrtek, 10. 8. 2017 ob 13.00 uri v Osnovni šoli Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog (2017-2026) bo potekala od 3. 8. 2017 do 16. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Rog, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog bo 9. 8. 2017 ob 9. uri na sedežu območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga (2017-2026) bo potekala od 3. 8. 2017 do 16. 8. 2017., v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska Reka 40, 1338 Kočevska Reka. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga bo 9. 8. 2017 ob 12. uri na sedežu Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska Reka 40, 1338 Kočevska Reka.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017-2026) se zaradi zapleta z elektronsko pošto prestavi na nov termin; 24. 8. 2017 - 6. 9. 2017. Več informacij na telefonski številki: 01 478 9150