Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKOV GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT

 

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravnik (2011-2020) poteka od 30. 5. 2017 do 12. 6. 2017 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Logatec, Tržaška cesta 19 a, 1370 Logatec. Gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo v torek, 30. 5. 2017, ob 8. uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Logatec, Tržaška cesta 19 a, Logatec.

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali Log (2016-2025) poteka od 6. 5. 2017 do 19. 5. 2017 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Železniki, Trnje 7, Železniki. Gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali Log bo v sredo, 17. maja 2017 ob 19:30 uri, v dvorani Kulturnega doma Zali Log, Zali Log 46, Železniki.

 

 

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016-2025) poteka od 6. 5. 2017 do 19. 5. 2017 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled.  Gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka, bo v petek 19. maja 2017 ob 11:00 uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled.