Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKOV GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT

 

Javne razgrnitve v letu 2018

 

Obdobje javne razgrnitve: od 16. do 29. marca 2018

 

Kranjska Gora

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017-2026) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v revirni pisarni Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Krajevne enote Jesenice, Ledine 8, 4280 Kranjska Gora. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava bo organizirana v sredo, 28. 3. ob 11.00 uri na mestu javne razgrnitve.

 

Logatec-Zagora

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011-2020) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora bo potekala v sredo, dne 28. 3. ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna,

 

Pivka jama-Grmada

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2012-2021) bo potekala od 16. 3. 2018 do 29. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Bukovje, revirna postaja Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada bo potekala v sredo, dne 28. 3. ob 9.00 uri,  v prostorih sejne sobe Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

 

 

Obdobje javne razgrnitve: od 27. februarja do 12. marca 2018

 

Gotenica

Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gotenica (2012-2021) bo potekala od 27. 2. 2018 do 12. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gotenica bo potekala v sredo, 28. 2. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, KE Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.

 

Jurklošter

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter (2017-2026) bo potekala od 27. 2. 2018 do 12. 3. 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, 3270 Laško. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter bo v sredo, 7. 3. 2018, ob 10.00 uri, v Lovski koči LD Jurklošter, Lahov greben 10B, 3273 Jurklošter.