Skoči na vsebino

UREDITVENO (ALI NAČRTOVALNO) OBDOBJE

 

Ureditveno (ali načrtovalno) obdobje je predvideno obdobje veljavnosti oz. uporabe gozdnogospodarskega načrta. Na določitev njegove dolžine vpliva predvsem časovni horizont, v katerem lahko z določeno zanesljivostjo predvidevamo razvoj različnih dejavnikov. V večini evropskih držav in tudi v Sloveniji se pri gozdnogospodarskem načrtovanju uporablja 10 letno obdobje, ki predstavlja kompromis med horizonti predvidljivosti različnih dejavnikov.

 

Ureditveno (ali načrtovalno) obdobje za gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja se v skladu s tradicijo gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji določi vedno od prvega do zadnjega leta v desetletju. Ureditveno obdobje veljavnih območnih gozdnogospodarskih načrtov je torej 2001-2010.

 

Ureditvena obdobja za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot so določena z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih območij.  Vodilo pri določitvi začetka teh ureditvenih obdobij je čimbolj enakomerna porazdelitev del, zlasti terenskih, potrebnih za izdelavo načrta. Tako se vsako leto izdela 1/10 vseh gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot oz. zbere podatke o gozdovih na 1/10 celotne površine gozdov v Sloveniji.

 

Ureditveno obdobje ni identično obdobju veljavnosti gozdnogospodarskega načrta. Gozdnogospodarski načrt postane veljaven po objavi pravilnika o njegovem sprejemu. Dokler novi načrt ni sprejet, se kot podlaga za gospodarjenje z gozdom uporablja dotedanji načrt, ne glede na pretek njegovega ureditvenega obdobja.