Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UREDITVENO (ALI NAČRTOVALNO) OBDOBJE

 

Ureditveno (ali načrtovalno) obdobje je predvideno obdobje veljavnosti oz. uporabe gozdnogospodarskega načrta. Na določitev njegove dolžine vpliva predvsem časovni horizont, v katerem lahko z določeno zanesljivostjo predvidevamo razvoj različnih dejavnikov. V večini evropskih držav in tudi v Sloveniji se pri gozdnogospodarskem načrtovanju uporablja 10 letno obdobje, ki predstavlja kompromis med horizonti predvidljivosti različnih dejavnikov.

 

Ureditveno (ali načrtovalno) obdobje za gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja se v skladu s tradicijo gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji določi vedno od prvega do zadnjega leta v desetletju. Ureditveno obdobje veljavnih območnih gozdnogospodarskih načrtov je torej 2001-2010.

 

Ureditvena obdobja za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot so določena z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih območij.  Vodilo pri določitvi začetka teh ureditvenih obdobij je čimbolj enakomerna porazdelitev del, zlasti terenskih, potrebnih za izdelavo načrta. Tako se vsako leto izdela 1/10 vseh gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot oz. zbere podatke o gozdovih na 1/10 celotne površine gozdov v Sloveniji.

 

Ureditveno obdobje ni identično obdobju veljavnosti gozdnogospodarskega načrta. Gozdnogospodarski načrt postane veljaven po objavi pravilnika o njegovem sprejemu. Dokler novi načrt ni sprejet, se kot podlaga za gospodarjenje z gozdom uporablja dotedanji načrt, ne glede na pretek njegovega ureditvenega obdobja.