Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

2019

21. marec - Mednarodni dan gozdov

Učimo se z gozdovi - gozd je modrost!

 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za Mednarodni dan gozdov. Z letom 2013 je tako ta dan še posebej namenjen ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu gozdov in dreves vseh vrst za življenje na Zemlji. Mednarodni dan gozdov za države predstavlja še dodatno spodbudo za lokalne, nacionalne in mednarodne aktivnosti, ki vključujejo drevesa in gozdove ter trajnostno gospodarjenje z gozdnim ekosistemom kot enim od naših najpomembnejših naravnih bogastev. Nosilna tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov po vsem svetu pod motom »Učimo se z gozdovi - gozd je modrost!«

 

Spoznavanje in razumevanje gozdov v zgodnjem otroštvu je ključnega pomena za ohranjanje narave in naravnih virov za prihodnje generacije. Gozdovi nam nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo ter igrajo ključno vlogo pri reševanju največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes – podnebnimi spremembami, odpravljanjem lakote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti. V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, do leta 2050 pa se bo po predvidevanjih ta delež povišal na 70 odstotkov. Otroci in odrasli smo vse manj povezani z naravo in vedno manj razumemo vlogo in pomen gozdov ter trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z njimi za zdravo in trajnostno družbo, zato je ključnega pomena, da gozdove in njihove vloge spoznamo in se z njimi zbližamo že v zgodnjem otroštvu.

 

Razumevanje gozdov in njihovo ohranjanje je ključnega pomena za našo prihodnost


Gozdovi čistijo zrak in vodo ter ohranjajo zdravje in dobro počutje ljudi. Imajo ključno vlogo pri soočanju z največjimi izzivi sedanjosti in prihodnosti – podnebnimi spremembami, odpravljanju lahkote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti. Pomen gozdov bo ob povečanju svetovne populacije na predvidenih 8,5 milijard do leta 2030 večji kot kadar koli prej. 

 

Nikoli ni prepozno za učenje o drevesih in gozdovih


Povezovanje otrok z naravo ustvarja bodoče generacije, ki se zavedajo vloge in pomena gozdov in dreves ter potrebe po trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdom. Za nekatere otroke gozdovi predstavljajo življenjski prostor ter neposredni vir hrane in drugih naravnih virov. Drugi pa lahko gozd spoznavajo v učilnicah, gozdnih šolah in vrtcih, med vodenimi aktivnostmi gozdne pedagogike ter med preživljanjem časa v urbanih parkih in vrtovih.

 

Za ohranjanje zdravih gozdov so pomembna tako sodobna kot tradicionalna spoznanja

Gozdarji dobro poznajo in razumejo naravne procese, ki potekajo v gozdu in uporabljajo tradicionalne in najsodobnejše metode za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov. Na drugi strani pa imajo tudi lastniki gozdov in lokalne skupnosti številna znanja in spoznanja, ki zagotavljajo njihov trajnostni razvoj.

 

Z ozaveščanjem in izobraževanjem o gozdovih spreminjamo svet na bolje

 

Z vlaganjem v gozdarsko izobraževanje in raziskave na vseh nivojih države zagotavljajo, da obstajajo znanstveniki, odločevalci in lokalne skupnosti, ki skrbijo in neprestano izboljšujejo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Takšni gozdovi nam posledično pomagajo dosegati visoko kakovost življenja in Cilje trajnostnega razvoja, kot sta ohranjanje biotske raznovrstnosti in podpora najrevnejšim skupnostim pri njihovem preživetju.

 

Ženske in moški morajo imeti enakovreden dostop do znanja o gozdovih

 

Vključenost žensk v gospodarjenje z gozdovi je bistvenega pomena za njihov trajnostni razvoj, še posebej v ruralnih območjih in skupnostih po svetu. V Sloveniji ženske že vrsto let dosegajo pomembne dosežke v gozdarstvu in na drugih z gozdovi povezanimi področjih.

 

*    *    *

 

AKTIVNOSTI, povezane z mednarodnim dnevom gozdov:


•    Skupaj pomladimo slovenske gozdove 2019


Žledolom, namnožitev podlubnikov in dva vetroloma - naravne katastrofe, ki so v zadnjih petih letih prizadele slovenske gozdove in poškodovale preko 16 milijonov m3 dreves. V prihodnjih letih bo tako potrebno obnoviti 33.000 hektarjev poškodovanih gozdov. Na okoli 1.700 hektarjev golih površin pa bo potrebna obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja. V družbi Slovenski državni gozdovi bodo letos drugič organizirali vseslovensko prostovoljno akcijo sadnje dreves z naslovom »Pomladimo gozdove«, ki bo potekala 6. aprila 2019 na več lokacijah po Sloveniji. 

 

•    Učimo se z gozdovi – gozd je modrost


Zavod za gozdove Slovenije organizira v četrtek, 21. marca, v Mestnem gozdu v Celju več izobraževalnih aktivnosti, namenjenih šolarjem, strokovnjakom s področja učenja in izobraževanja v gozdu ter najširši javnosti. Več na spletni strani ZGS …

 

•    Na Kulturnem bazarju 2019 – Gozd skozi umetnost in kulturo


Vsebine o pomembnosti gozdov ter njihovih funkcijah, o gozdno-lesni verigi, bodo še posebej povezane s kulturnimi in umetnostnimi vsebinami na letošnjem Kulturnem bazarju (Cankarjev dom Ljubljana, četrtek, 4. 4. 2019) v okviru medresorskega tematskega sklopa Gozd skozi umetnost in kulturo ter skupnega razstavnega prostora (I. preddverje Cankarjevega doma). Soorganizatorji tematskega sklopa - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - bomo predstavili, kako lahko skozi različne kulturno-umetnostne vsebine ustvarjalno predstavimo temi gozd in les medpredmetno in medpodročno v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma v okviru različnih aktivnosti, ki jih otroci in mladi lahko izvajajo za kakovostno, zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

 

*   *   *