Skoči na vsebino

VELJAVNI STANDARDI NA PODROČJU TRDNIH BIOGORIV

Referenčna oznakaDatum objaveSlovenski naslovAngleški naslov
SIST EN 14588:20102010-12-01Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisiSolid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
SIST EN 14774-1:20102010-01-01Trdna biogoriva - Metode določevanja vlage - Metoda sušenja v peči - 1. del: Celotna vlaga - Referenčna metoda Solid biofuels - Methods for determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method
SIST EN 14774-2:2010 2010-01-01 Trdna biogoriva - Metode določevanja vlage - Metoda sušenja v peči - 2. del: Celotna vlaga - Poenostavljena metoda Solid biofuels - Methods for the determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method
SIST EN 14774-3:2010 2010-01-01 Trdna biogoriva - Metode določevanja vlage - Metoda sušenja v peči - 3. del: Vlaga v osnovnem vzorcu Solid biofuels - Methods for the determination of moisture content - Oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample
SIST EN 14775:20102010-01-01 Trdna biogoriva - Metode določevanja pepela Solid biofuels - Method for the determination of ash content
SIST EN 14778:20112011-09-01 Trdna biogoriva - Vzorčenje Solid biofuels - Sampling
SIST EN 14778:20112011-09-01 Trdna biogoriva - VzorčenjeSolid biofuels - Sampling
SIST EN 14780:2011 2011-09-01 Trdna biogoriva - Priprava vzorcev Solid biofuels - Sample preparation
SIST EN 14780:2011 2011-09-01 Trdna biogoriva - Priprava vzorcev Solid biofuels - Sample preparation
SIST EN 14918:2010 2010-03-01 Trdna biogoriva - Metoda za ugotavljanje kalorične vrednosti Solid Biofuels - Method for the determination of calorific value
SIST EN 14961-1:2010 2010-03-01 Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 1. del: Splošne zahteve Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements
SIST EN 14961-2:2011 2011-09-01 Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 2. del: Lesni peleti za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Wood pellets for non-industrial use
SIST EN 14961-3:2011 2011-09-01 Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 3. del: Lesni briketi za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Wood briquettes for non-industrial use
SIST EN 14961-4:2011 2011-09-01 Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 4. del: Lesni sekanci za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Wood chips for non-industrial use
SIST EN 14961-5:2011 2011-06-01 Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 5. del: Drva za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Firewood for non-industrial use
SIST EN 14961-6:2012 2012-03-01 Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 6. del: Nelesni peleti za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Nonwoody pellets for non-industrial use
 SIST EN 15103:2010 2010-03-01 Trdna biogoriva - Metode za določevanje prostorninske mase Solid biofuels - Methods for the determination of bulk density
SIST EN 15104:2011 2011-04-01 Trdna biogoriva - Določevanje celotnega ogljika, vodika in dušika - Instrumentalne metodeSolid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen - Instrumental methods
SIST EN 15105:2011 2011-04-01 Trdna biogoriva - Določevanje vodotopnega klorida, natrija in kalija Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content
SIST EN 15148:2010 2010-01-01 Trdna biogoriva - Metode za določevanje hlapnih snovi Solid biofuels - Method for the determination of the content of volatile matter
SIST EN 15149-1:2011 2011-01-01 Trdna biogoriva - Določevanje porazdelitve velikosti delcev - 1. del: Nihalna zaslonska metoda z uporabo sita z odprtinami 1 mm in več Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 1: Oscillating screen method using sieve apertures of 1 mm and above
SIST EN 15149-2:2011 2011-01-01Trdna biogoriva - Določevanje porazdelitve velikosti delcev - 2. del: Vibracijska zaslonska metoda z uporabo sita z odprtinami 3,15 mm in manj Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 2: Vibrating screen method using sieve apertures of 3,15 mm and below
SIST EN 15150:2011 2011-12-01 Trdna biogoriva - Določevanje prostorninske mase Solid biofuels - Determination of particle density
SIST EN 15150:2011 2011-12-01 Trdna biogoriva - Določevanje prostorninske mase Solid biofuels - Determination of particle density
SIST EN 15210-1:2010 2010-03-01 Trdna biogoriva - Metode za določanje mehanske trdnosti pelet in briketov - 1. del: Peleti Solid biofuels - Methods for the determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1: Pellets
SIST EN 15210-2:2011 2011-01-01 Trdna biogoriva - Metode za določanje mehanske trdnosti pelet in briketov - 2. del: BriketiSolid biofuels - Methods for the determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes
SIST EN 15234-1:2011 2011-06-01 Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 1. del: Splošne zahteve Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 1: General requirements
SIST EN 15234-2:20122012-03-01 Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 2. del: Lesni peleti za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 2: Wood pellets for non-industrial use
SIST EN 15234-3:2012 2012-03-01 Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 3. del: Lesni briketi za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 3: Wood briquettes for non-industrial use
SIST EN 15234-4:2012 2012-03-01 Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 4. del: Lesni sekanci za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 4: Wood chips for non-industrial use
SIST EN 15234-5:20122012-03-01  Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 5. del: Drva za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 5: Firewood for non-industrial use
SIST EN 15234-6:2012 2012-03-01 Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 6. del: Nelesni peleti za neindustrijsko uporabo Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 6: Non-woody pellets for non-industrial use
SIST EN 15289:2011 2011-04-01 Trdna biogoriva - Določevanje celotnega žvepla in klora Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine
SIST EN 15290:2011 2011-04-01 Trdna biogoriva - Določevanje makro elementov - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na in TiSolid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti
SIST EN 15296:2011 2011-04-01 Trdna biogoriva - Preračun analiz na različne osnove Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another
SIST EN 15297:2011 2011-04-01 Trdna biogoriva - Določevanje mikro elementov - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V in Zn Solid biofuels - Determination of minor elements - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V and Zn
SIST EN 16126:2012 2012-05-01 Trdna biogoriva - Ugotavljanje porazdelitve velikosti delcev razdrobljenih pelet Solid biofuels - Determination of particle size distribution of disintegrated pellets
SIST EN 16126:2012 2012-05-01 Trdna biogoriva - Ugotavljanje porazdelitve velikosti delcev razdrobljenih pelet Solid biofuels - Determination of particle size distribution of disintegrated pellets
SIST EN 16127:2012 2012-05-01Trdna biogoriva - Ugotavljanje širine in premera peletov in cilindričnih briketovSolid biofuels - Determination of length and diameter for pellets and cylindrical briquettes
SIST EN 16127:2012 2012-05-01 Trdna biogoriva - Ugotavljanje širine in premera peletov in cilindričnih briketovSolid biofuels - Determination of length and diameter for pellets and cylindrical briquettes
SIST-TP CEN/TR 15569:2009 2009-10-01 Trdna biogoriva - Vodilo za zagotavljanje sistema kakovosti Solid biofuels - A guide for a quality assurance system