Skoči na vsebino

VLAŽNOST IN VSEBNOST VODE V LESU

Vodo v lesu opredeljujemo z vlažnostjo, ki je izražena kot delež mase vode glede na maso lesa v absolutno suhem stanju (u) oziroma kot delež mase vode glede na maso vlažnega lesa (w). Delež je pogosto izražen v odstotkih.

 

 

Vlažnost u (%)

 

Delež mase vode v lesu glede na maso sušilnično (absolutno) suhega lesa.

 

 

mw = masa svežega lesa (kot dobljeno)
m0 = masa sušilnično suhega lesa

 

 

Praktični prikaz izračuna vlažnosti lesa:

Vsebnost vode w (%)

  
Delež mase vode v lesu glede na maso vlažnega lesa. To mero najpogosteje uporabljamo pri trženju lesnega goriva.

  

Praktični prikaz izračuna vsebnosti vode v lesu:

 

Pretvorbene formule

  
Za izračun u iz w, in obratno, uporabljamo naslednji dve formuli:

 

Na vsebnost vode oziroma vlažnost lesnih goriv vplivamo tudi z ustrezno predpripravo in skladiščenjem.

 
Ne pozabimo, da za vsak kg vode, ki izhlapeva iz lesa pri gorenju, porabimo 0,68 kWh energije, uskladiščene v lesu.

 

 

Razmerja med vlažnostjo u in vsebnostjo vode w.

 

w %0510152025303540455060

u %

0

5,3

11,1

17,6

25,0

33,3

42,9

53,8

66,7

81,8

100,0

150,0

  

u %

051015203040506580100150

w %

0

4,8

9,1

13,0

16,7

23,1

28,6

33,3

39,4

44,4

50,0

60,0