Skoči na vsebino

SKRBNO Z GOZDOM

Skrbno z gozdom

Pomen gozdov

Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja. S slednjim se poskuša zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostna raba in upravljanje vira. Gozd ni samo obnovljivi vir lesa. Je tudi bogat vir biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki so osnova za ekološko ravnotežje v naravi. Gozd prispeva k ohranjanju kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda ter s tem pitne vode. Prebivalcem zagotavlja prostor, v katerem ob izvajanju prostočasnih aktivnosti krepijo svoje zdravje. Obenem pa je gozd pomemben del naravne in kulturne dediščine. Gozd je pogosto navdih za kulturna in umetniška dela, les pa je v izdelkih in v različnih drugih svojih rabah pogosto del slovenske kulture. Odnos družbe do gozda in njegove rabe je odraz njene kulture. 

 

Lepota pokrajine, možnosti za gibanje in dejavnosti, blagodejni vpliv na okolje in les so dobrine gozda, ki bi se jih resnično zares zavedli šele, ko gozda in njegovega dobrodejnega delovanja v našem okolju ne bi bilo več.

 

Raba gozdov

Funkcije gozdov je po Zakonu o gozdovih pod določenimi pogoji dovoljeno izkoriščati tudi nelastnikom gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu...). Pri tem pa se morajo tudi nelastniki držati pravil o ravnanju z gozdovi, kot npr. največje dovoljene količine nabranih godznih plodov (gobe, borovnice...), vožnja s kolesom po zato dovoljenih cestah in poteh...


Gozdovom škodijo:

 • zasekovanje, lupljenje, zarezovanje, vrtanje, zažiganje ali drugo poškodovanje drevja in grmovja;
 • poškodovanje ali razdiranje mravljišč in nabiranje mravelj ali njihovih bub;
 • namerno uničevanje gnezdišč ptic, krajev poleganja sesalcev in delov habitata, kjer se živali združujejo (skupinska prezimovališča, prenočišča migratornih vrst);
 • vznemirjanje živali.

Akcija Skrbno z gozdom

Ministrstvo je skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije v letošnjem evropskem letu kulturne dediščine pripravilo komunikacijske aktivnosti o skrbnem ravnanju in obnašanju v gozdu. Te med drugim vključujejo predstavitve skrbnega ravnanja z gozdom na različnih sejmih in dogodkih za najširšo javnost, spletnih medijih in tiskanih gradivih.

 

Z gozdovi ravnajmo spoštljivo

Kdor da kaj nase, bo poskrbel, da bo gozd po njegovem obisku takšen, kakršen je bil, ko je vstopil vanj. Pri vstopanju v gozd imejmo v mislih:

 • Bodi prijatelj/ica gozdu.
 • Opazuj in spoznavaj ga z vsemi čutili.
 • Upoštevaj navodila za primerno obnašanje v naravi, ki jih vidiš na informativnih tablah ali ti jih povedo gozdarji ali pa izhajajo iz predpisov.

Pri uživanju v gozdu se spoštujmo naslednja pravila dobrega obnašanja v gozdu:

 1. Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljaj jih in ne hodi po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, mostove, klopi in druge naprave ohrani nepoškodovane za vse obiskovalce gozda. 
 2. Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjaj jih s hrupom. Psa vodi na vrvici.
 3. Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkiraj vozila kjer koli ampak vprašaj za dovoljenje lastnika zemljišča.
 4. Voda je dragocena. Gozd jo čisti, zadržuje in nam jo pomaga ohranjati pitno. Sodeluj pri tem tudi ti in ne spuščaj v vodo ali gozdna tla škodljivih snovi.
 5. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za življenje gozda, zato je nabiranje omejeno s predpisi. Ne uničuj rastja, gob in mahu. Okrasna drevesca za praznike kupujmo na trgu in pazimo, da bodo opremljena s plombo-nalepko, kot določa predpis.
 6. Majhna in velika drevesa ter grmi so živa bitja, zato jih spoštuj in ne poškoduj.
 7. Ogenj uniči drevesa, druge rastline in živalski svet, zato je v gozdu prepovedano kuriti.Urejeno kurišče je prostor, na katerem se v gozdu lahko kuri in je urejen ter umeščen v gozd oziroma gozdni prostor v skladu s pogoji iz predpisa, ki ureja varstvo gozdov in protipožarno varstvo.
 8. Smeti in odpadki ne spadajo v gozd. Pospravi jih za seboj in odnesi v smetjak oziroma na urejeno odlagališče. 

 

Celotna zloženka Skrbno z gozdom (pdf)
 

Predpisi s področja ravnja z gozdovi

 

Upoštevaj tudi naslednje predpise: