Skoči na vsebino

SKRBNO Z GOZDOM

Lepota pokrajine, možnosti za gibanje in dejavnosti, blagodejni vpliv na okolje in les so dobrine gozda, ki bi se jih resnično zares zavedli šele, ko gozda in njegovega dobrodejnega delovanja v našem okolju ne bi bilo več.

V trajnostno gospodarjenje z gozdom je vključeno tudi varovanje naravne in kulturne dediščine v gozdovih. Gozd je pogosto navdih za kulturna in umetniška dela, les pa je v izdelkih in v različnih drugih svojih rabah pogosto del slovenske kulture. Odnos družbe do gozda in njegove rabe je odraz njene kulture. Kako lahko in mora sleherni izmed nas, ki vstopa v gozd, kulturno skrbeti zanj, je vsem prijazno pojasnjeno v zloženki Skrbno z gozdom (link).
 

Kdor da kaj nase bo poskrbel, da bo gozd po njegovem obisku takšen, kakršen je bil kot je vstopil vanj.

S pričujočimi ilustracijami, opozorili in pojasnili gozdarji nagovarjamo obiskovalce k primernem obnašanju v gozdu ter s tem k  spoštovanju in občudovanju njegovih lepot in skrivnosti:

 • Bodi prijatelj/ica gozdu.
 • Opazuj in spoznavaj ga z vsemi čutili.
 • Upoštevaj tudi druga navodila za primerno obnašanje v naravi, ki jih vidiš na informativnih tablah na gozdnih učnih in drugih tematskih poteh, v zavarovanih območjih ali ti jih povedo gozdarji.
 • Upoštevaj tudi naslednje predpise:
  • Zakon o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93 s spr. in dop.), Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. list RS, št. 114/09 in 31/16),
  • Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11),
  • Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/11),
  • Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 s spr. in dop.),
  • Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C).