Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKRBNO Z GOZDOM

Pomen gozdov

Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja. S slednjim se poskuša zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostna raba in upravljanje vira. Gozd ni samo obnovljivi vir lesa. Je tudi bogat vir biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki so osnova za ekološko ravnotežje v naravi. Gozd prispeva k ohranjanju kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda ter s tem pitne vode. Prebivalcem zagotavlja prostor, v katerem ob izvajanju prostočasnih aktivnosti krepijo svoje zdravje. Obenem pa je gozd pomemben del naravne in kulturne dediščine. Gozd je pogosto navdih za kulturna in umetniška dela, les pa je v izdelkih in v različnih drugih svojih rabah pogosto del slovenske kulture. Odnos družbe do gozda in njegove rabe je odraz njene kulture.

Lepota pokrajine, možnosti za gibanje in dejavnosti, blagodejni vpliv na okolje in les so le nekatere dobrine gozda, ki bi se jih resnično zares zavedli šele, ko gozda in njegovega dobrodejnega delovanja v našem okolju ne bi bilo več.

Raba gozdov

Funkcije gozdov je po Zakonu o gozdovih pod določenimi pogoji dovoljeno izkoriščati tudi nelastnikom gozdov in sicer za nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacijo v gozdu ... Pri tem pa se morajo tudi nelastniki držati pravil o ravnanju z gozdovi, kot npr. največje dovoljene količine nabranih gozdnih plodov (gobe, borovnice ...), vožnja s kolesom po zato dovoljenih cestah in poteh ...

 

Lastniki gozdov, gozdarska inšpekcija in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vse glasneje opozarjajo na zaostrovanje konfliktov med njimi in obiskovalci gozda, predvsem ko gre za nabiralništvo in vožnjo v naravnem okolju z različnimi vozili. Ministrstvo tako v povezavi z gozdarsko inšpekcijo in Zavodom za gozdove Slovenije pod geslom »Skrbno z gozdom!« z uporabo različnih komunikacijskih orodij poudarja nujnost ustreznega obnašanja in ravnanja obiskovalcev gozda, s čimer si prizadeva za dvig ravni kulture v gozdu, spoštovanje in občudovanje njegovih lepot in skrivnosti ter končno primernega odnos do lastnine, kar gozd tudi je.

Gozdni bonton Skrbno z gozdom

 

 

Z gozdovi ravnajmo spoštljivo

 

Preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje so le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedli šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

 

Strokovnjaki z gozdom gospodarimo trajnostno, sonaravno in večnamensko. Zato ponuja gozd tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj. Pri preživljanju časa v gozdu imejte zato v mislih:

 

 • Ob obisku sem gost gozda in njegovega lastnika.
 • Gozd je moj prijatelj, z njim ravnam spoštljivo.
 • Doživljam ga z vsemi čutili.
 • Upoštevam navodila o primernem obnašanju v naravi, zapisana v predpisih in na informativnih tablah ali pa posredovana od gozdarjev in lastnikov gozdov.

 

Pri obisku gozda spoštujte pravila gozdnega bontona:

 

1. Vsak gozd ima lastnika. Upoštevajte, da ste gostje gozda in njegovega lastnika. Na njegove morebitne želje in navodila se odzovite s prijaznostjo.

 

2. Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost  skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.

 

3. Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.

 

4. Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.

 

5. Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.

 

6. Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.

 

7. Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.

 

8. Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.

 

9. Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.

 

10. Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

 

 

Predpisi s področja ravnja z gozdovi

 

Upoštevaj tudi naslednje predpise:

 

Celotna zloženka Skrbno z gozdom (pdf)

 

 

Kako do okrasnih drevesc?


Pred nami je veseli december in praznični dnevi, ko se bodo v domove iz gozdov in drevesnic preselile številne smrečice oz. okrasna drevesca. Posekana gozdna drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozom in med prodajo označena nalepko rdeče barve, na kateri je letnica 2018. Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) na gozdu in naravi prijazen način. Z nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena na plantažah okrasnih drevesc v Sloveniji.


Brez nalepke so na tržišču lahko okrasna drevesca iz uvoza, okrasna drevesca v lončkih ter drevesca drevesnih vrst, ki v naših gozdovih niso domača. To so na primer omorike, srebrne smreke, kavkaške jelke in podobno. Prodajalci morajo imeti pri sebi ustrezen dokument, ki dokazuje izvor drevesc. Za drevesca, pridobljena v gozdu, je to odločba za pridobivanje okrasnih dreves, ki jo izda ZGS.

 

Večinoma se smrečice za okras pridobiva na zaraščajočih se kmetijskih površinah, s površin pod daljnovodi in na cestnih brežinah ter z namenskih nasadov na kmetijskih površinah. V zadnjih letih so se zaradi naravnih ujm v Sloveniji površine gozdov, ki so v fazi pomlajevanja zelo povečale. K temu je veliko prispeval tudi nedavni vetrolom, ki je ponovno poškodoval gozdove v večjem delu Slovenije. Gozdarji bomo v naslednjih letih usmerjali razvoj teh mladih gozdov k naravnejši drevesni sestavi, kar zagotavlja razvoj stabilnejšega, pred poškodbami po naravnih ujmah in škodljivcih bolj odpornega gozda. Veliko smrečic tako lahko pridobimo tudi ob ukrepih redčenja pregostega mladega gozda na pomlajenih površinah.

 

Da bomo čim dalj uživali v zelenem okrasju domačih drevesc, jih postavimo v stojala, ki jih lahko napolnimo z vodo. Ko bodo odslužila svojemu namenu, jih razrežemo in odložimo v zabojnike za organske odpadke ali pa jih skurimo v pečeh.

 

Idealno ekološko rešitev predstavlja v Sloveniji pridelano drevesce  z neokrnjeno koreninsko grudo, posajeno v lonec, ki ga po uporabi posadimo v primerno okolje.  Domača okrasna drevesca so pridelana na način, ki najmanj škoduje našemu življenjskemu okolju, upoštevajoč način pridelave ter prevoz na tržišče. 

 

Pravila skrbnega obnašanja z gozdom

 

 1. Vsak gozd ima lastnika. Upoštevajte, da ste gostje gozda in njegovega lastnika. Na njegove morebitne želje in navodila se odzovite s prijaznostjo.
   
 2. Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost  skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
   
 3. Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
   
 4. Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.
   
 5. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za življenje gozda, zato je nabiranje omejeno s predpisi. Ne uničuj rastja, gob, mahu. Okrasna drevesca za praznike kupujmo na trgu in pazimo, da bodo opremljena s plombo-nalepko, kot določa predpis.
   
 6. Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
   
 7. Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.
   
 8. Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
   
 9. Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
   
 10. Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

 

 

 

 

Gozd in zimske radosti

 

 

Alpski, nordijski in turni smučarji, deskarji in ostali obiskovalci gozdnega prostora po celem svetu doživljajo čar gibanja v zasneženem naravnem okolju. To je tudi življenjski prostor rastlin in živali, ki se za preživetje borijo na občutljivih območjih in v zahtevnih naravnih pogojih. Rastlinski in živalski svet oz. gorski gozdni ekosistemi varujejo tudi nižje ležeča območja in človeka samega. Zato v duhu kampanje »Skrbno z gozdom« velja poziv vsem zimskim športnikom ter obiskovalcem narave in gozda, naj se s primernim obnašanjem in ravnanjem vključijo v trajnostno gospodarjenje z gozdom in naravnimi viri. Tako se aktivno vključite v prizadevanja za ohranjanje občutljive gozdne krajine, da bodo lahko te in prihodnje generacije še naprej uživale v smučanju in deskanju. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano se pridružuje pozivom Mednarodne smučarska zveza (FIS), ki poziva alpske in nordijske smučarje, deskarje ter ostale obiskovalce gozdnega prostora v zimskem času, naj upoštevajo naslednja okoljska pravila:

 1. Informirajte se o izbranem smučišču. Podpirajte in obiskujete smučarske centre, kjer skrbijo za okolje.
 2. Izberite okolju prijazen, javni prevoz kot sta avtobus ali vlak.
 3. Če ste se odločili za prevoz z osebnim avtomobilom, poskrbite da bo polno zaseden.
 4. Ko ste na dopustu v smučarskem centru pustite vaše osebno vozilo na parkirišču in za prevoze uporabljajte smučarski avtobus.
 5. Smučajte, deskajte in tecite na smučeh le, če je na smučišču in tekaških progah dovolj snega.
 6. Držite se označenih smučarskih prog in tekaških poti.
 7. Upoštevajte označbe in navodila, ter zaprtja prog.
 8. Ne smučajte v zunaj smučarskih prog, še posebej ne, v predelih poraščenih z gozdom.
 9. Ne smučajte se v zavarovanih območjih. Varujte gozd ter divje živali in rastline.
 10. Svoje odpadke vzemite s seboj in jih odložite na predpisanem mestu.

 

Previdno v gozdu!

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavod za gozdove Slovenije zaradi naraščajočega števila konfliktov med izvajalci gozdnih del in obiskovalcev gozda projekt »Skrbno z gozdom« dopolnjujeta z akcijo »Previdno v gozdu«, ki tako obiskovalce gozdov kot izvajalce gozdnih del opozarja na nevarnosti in pasti pri sečnji in spravilu lesa.

 

Informativno izobraževalna akcija je povezna z aktualno problematiko varstva pri delu ter izobraževanja in informiranja lastnikov in obiskovalcev gozdov, kjer se srečujemo s preštevilnimi nesrečami pri delu v gozdu ter konflikti med izvajalci gozdnih del in obiskovalci gozda. Delovišča v gozdu, kjer se izvajajo gozdna dela (sečnja, spravilo in prevoz) lesa morajo biti praviloma označena z opozorilno tablo za delo v gozdu.

 

 

Obiskovalci gozda upoštevajte opozorila!