Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

4. GOZD JE ZA LASTNIKA VIR DOHODKA. V NJEM POTEKAJO SEČNJA IN SPRAVILO LESA TER GOZDNO-GOJITVENA DELA. IZOGIBAJTE SE DELOVIŠČEM, OSTANITE NA VARNI RAZDALJI TER UPOŠTEVAJTE ZNAKE IN MOREBITNA NAVODILA GOZDNIH DELAVCEV.

Delo v gozdu je v vseh fazah pridobivanja lesa nevarno. Tveganja  izvirajo iz težavnosti delovnega okolja, ki ga predstavlja pogosto težko prehoden, strm, skalovit teren z vsemi vplivi trenutnih vremenskih razmer in vplivi žive narave, ampak tudi zaradi lesa samega. Pridobivanje lesa namreč večinoma pomeni iz rastočega drevja pridobiti sortimente okroglega lesa. Pri poseku drevesa se  sprostijo velike sile potencialne in kinetične energije. Gozdnemu delavcu mora biti samoumevno, da sam zmanjša tveganja povezana s tehniko dela, pravilnim rokovanjem in izbiro ustreznega orodja ter oceno potencialnih nevarnosti na najnižjo možno raven. Varno delo pomeni tudi preudarno ravnanje, saj z najemom profesionalne storitve sečnje in spravila lastnik gozda doseže dva cilja:čim manjše tveganje in kar največjo gospodarnost dela. Vsako približevanje in zadrževanje obiskovalcev gozda na območju sečišča in na gozdnih vlakah, kjer poteka spravilo lesa, je zaradi naštetih posebnosti gozdne proizvodnje smrtno nevarno. Bodite pozorni in ko zaslišite hrup gozdarskih strojev, ostanite na varni razdalji!

 

Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči.  Dela v gozdu lahko opravljajo tudi za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe  (izvajalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti. Če po izvedeni sečnji lastnik gozda oziroma izvajalec sečnje ne uredi sečišča v skladu z zakonom in predpisom, ki ureja izvajanje sečnje, mu lahko ZGS z odločbo določi dela, potrebna za zagotovitev urejenosti sečišča.

 

Delovišča v gozdu, kjer se izvajajo gozdna dela (sečnja, spravilo in prevoz) lesa morajo biti praviloma označena z opozorilno tablo za delo v gozdu.