Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

9. DREVESA IN GRMI SO ŽIVA BITJA, ZATO JIH SPOŠTUJTE IN NE POŠKODUJTE. IZOGIBAJTE SE GOZDNIH POVRŠIN, KI SO BILE POMLAJENE S SADIKAMI GOZDNEGA DREVJA.

V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen.

Naravna sestava drevesnih vrst se ohranja in vzpostavlja zlasti:

  1. z naravnim pomlajevanjem avtohtonih drevesnih vrst, kjer je to mogoče;
  2. pri obnovi s sajenjem ali setvijo z izbiro drevesnih vrst, ki ustrezajo rastiščnim razmeram;
  3. z nego v mlajših razvojnih fazah sestojev, pri kateri se:

- ohranja in vzpostavlja naravna in če je mogoče tudi pestra zmes drevesnih vrst,

- odstranjujejo tujerodne vrste, ki ogrožajo oziroma bi lahko ogrozile naravno sestavo drevesnih vrst.

Naseljevanje oziroma vnos tujerodnih drevesnih vrst v gozdni ekosistem je dovoljeno v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, gozdni reprodukcijski material in gozdnogospodarske načrte.