Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAKTIČNI PRIMERI IZVAJANJA SISTEMA POTREBNE SKRBNOSTI

Sistem potrebne skrbnosti, ki ga mora v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 vzpostaviti vsaka pravna in fizična oseba, kadar daje prvič na trg les in lesne sortimente mora vsebovati:

 

a.)Dostop do informacij

 

b.)Oceno tveganja zakonitosti sečnje

 

c.)V primeru, da ocena tveganja ni zanemarljiva, tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja

 

V nadaljevanju je na praktičnih primerih opisano potrebno ravnanje lastnikov gozdov kot ga zahtevajo predpisi na področju sledljivosti lesa in lesnih izdelkov.   

 

PRIMER 1: Lastnik gozda na podlagi dovoljenja za posek (odločbe Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves, druga potrebna dovoljenja) sam poseka drevesa.

 

a)Lastnik gozda mora 5 let zagotavljati informacije o vrsti proizvoda, drevesni vrsti in količini lesa, dovoljenju za posek, imenu in naslov trgovca oz. fizični osebi (kateremu je prodal gozdne lesne sortimente ter morebitna druga potrebna dovoljenja, če sečnja poteka v območjih, ki so varovani po drugih predpisih. Zaradi navedenega je priporočljivo navedene podatke voditi v evidenčnem listu na način, da se vodijo po odločbi o sečnji, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije oz. drugih potrebnih dovoljenjih. Priporočeno je, da lastnik gozda hrani odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi izbranih dreves za posek, morebitna druga dovoljenja ter račune ali druge relevantne listine.

 

b)V primeru, da je lastnik gozda sam posekal drevesa skladno z dovoljenji za posek, je tveganja glede zakonitosti poseka zanemarljivo, zato ni potrebo izvesti ukrepov za zmanjšanje tveganja.

 

PRIMER 2: Lastnik gozda je za posek dreves na podlagi dovoljenj za posek najel gozdarsko izvajalsko podjetje. 

 

a)Lastnik gozda mora 5 let zagotavljati informacije o vrsti proizvoda, drevesni vrsti in količini lesa, dovoljenju za posek, imenu in naslov trgovca oz. fizični osebi (kateremu je prodal gozdne lesne sortimente ter morebitna druga potrebna dovoljenja, če sečnja poteka v območjih, ki so varovani po drugih predpisih. Zaradi navedenega je priporočljivo navedene podatke voditi v evidenčnem listu na način, da se vodijo po odločbi o sečnji, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije oz. drugih potrebnih dovoljenjih. Priporočeno je, da lastnik gozda hrani odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi izbranih dreves za posek, morebitna druga dovoljenja ter račune ali druge relevantne listine.

 

b)V primeru, da je sečnjo dreves opravi v lastnikovem gozdu izvajalsko podjetje, tveganje ni več zanemarljivo, ampak je tveganje zakonitosti sečnje večje, saj lastnik gozda ne more biti  povsem prepričan ali so bila posekana samo tista drevesa, za katera je bila izdana odločba Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves in/ali druga morebitna potrebna dovoljenja. V tem primeru je priporočeno, da lastnik gozda izvede ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so:

 

-prisotnost lastnika pri sečnji dreves,

-kontrola sečišča po poseku dreves,

-zamenjava izvajalca sečnje v primeru ugotovljenih nezakonitosti,

-obveščanje pristojnih organov (gozdarska inšpekcija, policija) o nezakonitih aktivnostih pri sečnji,

-drugi ukrepe za zmanjšanje tveganja,

 

in jih skupaj z datumom ter drugimi morebitnimi ukrepi za zmanjšanje tveganja zabeleži v evidenčni listi

 

PRIMER 3: Lastnik gozda je prodal stoječa drevesa (odkup lesa na panju).

 

V tem primeru bo kupec dreves izvedel posek in spravilo dreves ter gozdne lesne sortimente prvič dal na trg EU. Zato v primeru odkup lesa na panju, lastniku gozda ni potrebno vzpostaviti sistema potrebne skrbnosti. Zaradi poteka kontrol sledljivosti lesa in lesnih izdelkov mora lastnik gozda vsaj pet let hraniti odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves in/ali druga morebitna potrebna dovoljenja in dokumente, povezane s prodajo lesa. Ne glede na določila uredb EU je tudi v tem primeru priporočena uporaba evidenčnega lista.