Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UVOZ LESA V EU

Shema izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT) določa, da je vzpostavitev sheme izdajanja dovoljenj ukrep, ki naj zagotovi, da lahko v EU vstopijo le proizvodi iz lesa, ki je bil posekan v skladu z zakonodajo države proizvajalke. V skladu s shemo izdajanja dovoljenj morajo imeti nekateri lesni proizvodi, ki se v EU uvažajo iz države partnerice prek katerega koli mejnega prehoda, namenjenega sprostitvi proizvodov v prost promet, dovoljenje, ki ga izda država partnerica in potrjuje, da so bili ti lesni proizvodi izdelani iz domačega, zakonito posekanega lesa ali iz lesa, zakonito uvoženega v državo partnerico v skladu z nacionalno zakonodajo, kot je določeno v posameznih sporazumih o partnerstvu. Partnerske sporazume je podpisalo že nekaj držav (Kamerun, Centralna afriška republika, Gana, Liberija, Republika Kongo, Indonezija), nekatere države pa so v pogajanjih z EU (Slonokoščena obala, Demokratična republika Kongo, Gabon, Laos, Malezija, Vietnam, Tajska, Gvajana, Hunduras).

 

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2173/2005/ES in Uredbe 1024/2008/ES je v Sloveniji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (kontaktna oseba: robert.rezonja(at)gov.si), organ, pristojen za prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenj FLEGT, pa je Finančna uprava Republike Slovenije (kontaktna oseba: vojko.otovic(at)gov.si). Uvoz lesnih proizvodov, izvoženih iz držav partneric, v EU je prepovedan, če pošiljke nimajo dovoljenja FLEGT. Tako carinski organi preverjajo, ali ima pošiljka, preden je sproščena v prost promet v EU, veljavno dovoljenje. V primeru dvoma o veljavnosti dovoljenja lahko carinski organi zadržijo lesne proizvode, preverijo pri organih, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj, in zahtevajo dodatne informacije, kakor je določeno v sporazumu o partnerstvu. Če pošiljka nima potrebnega dovoljenja ali dovoljenje ni ustrezno, sprostitev v prost promet ni dovoljena.

 

Zakonodaja EU

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005, z dne 20. decembra 2005, o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost  in Uredba Komisije (ES) št. 1024/2008, z dne 17. oktobra 2008, o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

Zakonodaja Republike Slovenije

Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izvajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

 

AKTUALNO