Skoči na vsebino

CODEX ALIMENTARIUS

 

Codex Alimentarius je zbirka pravno neobvezujočih mednarodnih standardov za živila, smernic, priporočil in dobrih praks namenjenih pridelovalcem in predelovalcem hrane, državnim organom ter potrošnikom. Ti standardi so uveljavljeni na področju Svetovne trgovinske organizacije kot mednarodna merila za varnost živil. To so minimalni standardi, katerim morajo ustrezati živila, da je zagotovljena ustrezna raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov ob upoštevanju raznolikosti pri preskrbi s hrano na svetovnem trgu.

 

Z namenom oblikovanja mednarodnih standardov za varnost in kakovost hrane je bila leta 1963 ustanovljena Codex Alimentarius komisija, ki je skupni organ FAO (Food and Agriculture Organization) in WHO (World Health Organization), in ima danes že 186 članov (185 držav, Evropska unija).

 

     

 


Codex Alimentarius komisija (1963 - 2013) praznuje 50. obletnico delovanja.

  

CODEX ALIMENTARIUS 

je zbirka mednarodnih standardov za živila in drugih predpisov, ki so svetovalne narave, predstavljeni na enoten način v podporo varovanju zdravja ljudi, varstvu interesov potrošnikov in uveljavitvi dobrih poslovnih običajev v mednarodni trgovini.

 

CODEX ALIMENTARIUS KOMISIJA (CAC)

- organ, ustanovljen za izvedbo skupnega FAO/WHO programa standardov za živila;

- medvladni organ za razvoj mednarodnih standardov.

 

CODEX POSTOPKOVNI PRIROČNIK je temeljni dokument, ki vključuje statut Codex Alimentarius komisije:

 

Codex Alimentarius komisija deluje preko svojih komitejev in delovnih teles, katerih zasedanja gostijo države članice.

Codex Alimentarius ima danes že 187 članov (186 držav, Evropska unija).

 

Mednarodni standardi za živila

 

Z namenom oblikovanja programa mednarodnih standardov za živila je bila leta 1963 s strani FAO (Food and Agriculture Organization) in WHO (World Health Organization) ustanovljena komisija za Codex Alimentarius.

 

Komisija Codex Alimentarius je danes priznano telo, ki predpisuje standarde, dobre prakse, navodila in priporočila v obliki Codex Alimentarius zato, da:

  • olajša mednarodno trgovanje, ga harmonizira ter zagotavlja pošteno prakso v trgovini z živili;
  • potrošniku zagotavlja varno in kakovostno hrano, ki mora biti ustrezno označena ter ga ščiti pred potvorbami.

Od svoje ustanovitve je Codex Alimentarius komisija sprejela in izdala 341 dokumentov (212 standardov, 73 smernic, 51 kodeksov ravnanj) ter standarde o aditivih in mejne vrednosti ostankov pesticidov in veterinarskih zdravil.