Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DDV

V Republiki Sloveniji je bil sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na dodano vrednost (DDV) uveden s 1. julijem 1999. Od 1. januarja 2007 velja nov Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, ki pa se večkrat novelira, predvsem zaradi sprememb Direktive Sveta 2006/112/ES (direktiva), ki jih mora Slovenija, kot članica Evropske unije, prenesti v svoj pravni red. Treba je upoštevati tudi uredbe s področja DDV, ki jih sprejema Svet Evropske unije, ki učinkujejo neposredno in se ne prenašajo v slovenski pravni red. Pri interpretaciji zakonodaje o DDV so pomembne tudi sodbe Sodišča Evropske unije.

 

Z DDV se obdavčuje dodana vrednost. DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika. Gre za potrošno obliko davka na dodano vrednost, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah menjave. Davčni zavezanec načeloma DDV obračunava in plačuje od vsake dobave blaga ali storitev oziroma od transakcij, ki se po DDV zakonodaji obravnavajo kot dobave blaga ali storitev, razen od nekaterih, točno določenih transakcij, ki so oproščene plačila DDV.

 

V skladu s slovensko DDV zakonodajo se DDV za dobave blaga ali storitev obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 %, razen za dobave blaga in storitev, za katere je določena nižja stopnja 9,5 %. Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, je v Prilogi I k ZDDV-1.

 

Davčni zavezanec mora plačati DDV po obračunu DDV za davčno obdobje v državni proračun na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca je: SI19 DŠ-62006

 

Več informacij je na voljo na spletni strani Finančne uprave...