Skoči na vsebino

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

 

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.

 

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

  1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
  2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
  3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
  4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
  5. turizem na kmetiji;
  6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
  7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
  8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
  9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
  10. socialno-varstvene storitve.

2. 6. 2016 - Poročanje o višini dohodka doseženega z opravljanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

 

 

Gradivo z delavnic:

 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah - 29. 9. 2015

 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah - 9. in 10.10.2014

Dnevi upravnih enot v Tacnu - 14. 10. 2015