Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.

 

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.

 

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

  1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
  2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
  3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
  4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
  5. turizem na kmetiji;
  6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
  7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
  8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
  9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
  10. socialno-varstvene storitve.

2. 6. 2016 - Poročanje o višini dohodka doseženega z opravljanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

 

 

Gradivo z delavnic:

 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah - 29. 9. 2015

 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah - 9. in 10.10.2014

Dnevi upravnih enot v Tacnu - 14. 10. 2015