Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKCIJSKI NAČRT RAZVOJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI

 

Vlada Republike Slovenije je dne 24. 11. 2005 sprejela Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru posebne delovne skupine v katero so bili vključeni tudi nekmetijski resorji (okolje, za zdravje), strokovnjaki, raziskovalci, trgovci ter predstavniki NVO in potrošniki.

 

Dokument je zasnovan strateško in vsebuje analize, predloge in ukrepe po posameznih sklopih, za vzpodbujanje trajnostnega razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji.

 

Glavne strateške usmeritve akcijskega načrta so razdeljene na več poglavij kot so:

 • podpore ekološkemu kmetijstvu;
 • pridelava, predelava in trženje ekoloških pridelkov oz. živil;
 • ekološko kmetijstvo in turizem;
 • nadzorni sistem;
 • certifikacija in označevanje;
 • izobraževanje, svetovanje in promocija;
 • znanstveno raziskovalno delo;
 • gensko spremenjeni organizmi ter
 • prednostne naloge in ukrepi kmetijske politike do l. 2015.

Gradivo je povezano z Evropskim akcijskim načrtom za ekološka živila in kmetijstvo, katerega je Slovenija tudi podprla v vseh 21 dejanjih in katerega je tudi sprejel svet ministrov 18. oktobra 2004.

 

Glavni nameni akcijskega načrta so:

 • opisati in ovrednotiti položaj ekološkega kmetijstva v Sloveniji,
 • opredeliti sedanjo vlogo ekološkega kmetijstva v Sloveniji in možno vlogo v prihodnosti,
 • določiti glavne strateške cilje razvoja ekološkega kmetijstva v časovni perspektivi 2015,
 • identificirati najpomembnejša področja sektorja ekološkega kmetijstva in živil,
 • opredeliti prednostne ukrepe po posameznih sektorjih,
 • opredeliti prednostne dejavnosti po posameznih ukrepih ter jih ovrednotiti časovno, finančno in operativno.

S pomočjo tega naj bi akcijski načrt dosegel naslednje nadaljnje namene in cilje:

 • zagotavljanje pospešenega razvoja sektorja ekološkega kmetijstva in živil kot pomembnega sestavnega dela uresničevanja trajnostnega razvoja v okviru strategije razvoja Slovenije,
 • združevanje interesov različnih sektorjev za ekološko kmetovanje ter prodajo in promocijo ekoživil,
 • zagotavljanje doslednega sistema nadzora (kontrole) tako pri proizvajalcih kot na trgu (od vil do vilic),
 • povečanje javnega zaupanja v ekološka živila in ekološko kmetijstvo,
 • omogočanje izobraževanja in osveščanja širše javnosti o prednostih ekološkega kmetijstva z vidika varovanja okolja in ohranjanja zdravja potrošnikov,
 • vključevanje ekološkega kmetijstva v izobraževalne in svetovalne programe,
 • vzpodbujanje raziskav na področju ekološkega kmetijstva,
 • zagotavljanje varstva ekoloških pridelkov oziroma živil pred morebitno kontaminacijo z GSO,
 • vsem kmetovalcem in predelovalcem, ki imajo za to interes, naj bi omogočil preusmeritev v ekološko kmetijstvo oz. predelavo,
 • omogočanje enakovrednega nastopa slovenskih ekoloških proizvodov na trgih EU,
 • povečanje ponudbe kakovostnih, lokalno pridelanih in zdravju prijaznih živil/hrane na trgu in povečanje njihove porabe, še posebej v javnih zavodih (vrtci, šole, bolnice, itd.),
 • spodbujanje oblikovanja t. i. kratkih oskrbnih verig z ekoživili,
 • promoviranje trajnostne potrošnje prek odločanja za ekološke izdelke v celotni družbi in za vse generacije.

 

Zaključno poročilo delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta razvoja ekološkega kmetijstva do leta 2015 (.pdf)