Skoči na vsebino

PODATKOVNA ZBIRKA EKOLOŠKEGA SEMENA, SEMENSKEGA KROMPIRJA IN VEGETATIVNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA

 

Za ekološko pridelavo se sme uporabljati samo tisto ekološko pridelano seme, semenski krompir in drug vegetativni razmnoževalni material, ki je bil pridelan v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/2014), Uredbo Sveta (EGS) št.  834/2007 in Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008.

 

2018

 

2017

2016

 

2015

 

 

2014

 

2012

 

2011