Skoči na vsebino

EFSA ZNANSTVENI ODBOR IN ZNANSTVENI SVETI (PANELI)

 

Znanstveni odbor in znanstveni sveti so pristojni za dajanje znanstvenih mnenj agencije. Sestavljajo jih visoko usposobljeni neodvisni strokovnjaki iz vse Evrope, ki imajo vrsto izkušenj na različnih področjih ocene tveganja (toksikologija, onesnaževala v živilski verigi, biološki dejavniki tveganja, GSO, krma, zdravje rastlin in izdelki za varstvo rastlin, zdravje in zaščita živali, dietetični izdelki, alergije, nova živila in prehrana). 


Člani so imenovani na podlagi javnega postopka izbire glede na dokazano znanstveno odličnost, vključno z izkušnjami, ki jih imajo z znanstvenim ocenjevanjem in vzajemnim pregledovanjem znanstvenih del in publikacij. Člane imenuje upravni odbor za triletni mandat, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

  

Znanstveni odbor, ki ga sestavljajo predsedniki znanstvenih svetov in šest neodvisnih strokovnjakov: 

  • pripravlja znanstvene nasvete na področju novih, usklajenih pristopov za oceno tveganja za živila in krmo;
  • zagotavlja strateške nasvete izvršnemu direktorju;
  • podpira delo znanstvenih svetov agencije pri znanstvenih zadevah horizontalne narave;
  • pripravlja nasvete o znanstvenem sodelovanju in mrežnem povezovanju z znanstveniki in raziskovalnimi organizacijami na nacionalni  in mednarodni ravni. 

Znanstveni sveti ocenjujejo tveganja vsak na svojem specializiranem področju, ki so: 

Znanstveni sveti po potrebi ustanavljajo delovne skupine, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji in pomagajo pripravljati znanstvena mnenja. V te skupine so vključeni zunanji znanstveniki z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami.