Skoči na vsebino

POVEZOVANJE ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA PODROČJIH POSLANSTVA EFSA

 

Ena od prednostnih nalog EFSA je krepitev povezovanja organizacij, ki delujejo na področjih njenega poslanstva, v mrežo na evropski ravni.

 

Skladno s 36. členom Uredbe št. 178/2002 Evropskega parlamenta in sveta  z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, države članice predlagajo pristojne organizacije, ki lahko pomagajo agenciji pri izpolnjevanju njenega poslanstva.

 

Pristojne organizacije, ki jih imenujejo države članice, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • izvrševati naloge na področjih dela agencije;
  • so pravni subjekti in morajo slediti ciljem splošnega interesa;
  • imeti morajo visoko raven strokovnega znanstvenega in tehničnega znanja ter
  • sposobnosti za delo v mreži na področju znanstvene dejavnosti.

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija, imenovana po 36. členu uredbe 178/2002, so določene v Uredbi Komisije št. 2230/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane.

 

V Sloveniji so imenovane naslednje organizacije:

  

Agencija imenovanim pristojnim organizacijam zaupa naloge znanstvene in tehnične podpore kot je zbiranje in analiziranje podatkov, ki so povezani z ugotavljanjem tveganja, z izpostavljenostjo tveganjem, z oceno tveganja, z oceno varnosti živil ali krme, z znanstvenimi in tehničnimi raziskavami ali znanstveno ali tehnično pomočjo pri obvladovanju tveganja.