Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI ZNANSTVENIH SVETOV IN ZNANSTVENEGA ODBORA AGENCIJE EFSA TER VLOGA NJIHOVIH ČLANOV

Evropska agencija za varnost hrane ima ključno vlogo pri oceni tveganja glede varnosti živil in krme v Evropski uniji. Je neodvisen znanstveni vir svetovanja in pripravlja znanstvena mnenja in nasvete, ki zagotavljajo trdno podlago za evropsko politiko in zakonodajo ter omogoča sprejemanje učinkovitih in pravočasnih odločitev v zvezi z obvladovanjem tveganj. 

 

Evropska agencija za varnost hrane je vir objektivnih znanstvenih nasvetov in jasnih sporočil o tveganjih, ki temeljijo na najsodobnejših znanstvenih informacijah. 

 

Znanstveni odbor in znanstveni sveti ocenjujejo tveganja na različnih področjih:

 • AHAW (zdravje in zaščita živali);  
 • BIOHAZ (biološki dejavniki tveganja); 
 • CEP (snovi v stiku z živili, encimi in pomožna tehnološka sredstva); 
 • CONTAM (onesnaževala v živilski verigi); 
 • FAF (aditivi za živila in arome); 
 • FEEDAP (dodatki in izdelki ali snovi, ki se uporabljajo v živalski krmi); 
 • GMO (gensko spremenjeni organizmi);
 • NDA (prehrana, nova živila in alergeni); 
 • PLH (zdravje rastlin);
 • PPR (fitofarmacevtska sredstva in njihovi ostanki); 
 • SC (znanstveni odbor)

Sodelovanje, inovativnost, odprtost, neodvisnost in znanstvena odličnost so vrednote agencije EFSA: sprejmite izziv in prijavite svoj interes za članstvo v znanstvenih svetih in znanstvenem odboru Evropske agencije za varnost hrane!