Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INTEGRIRANA PRIDELAVA V PRETEKLIH PROGRAMSKIH OBDOBJIH

 

V Sloveniji se je integrirana pridelava pričela uvajati v letu 1991. Prvi poskusi so bili zasnovani v sadjarstvu, pozneje pa se je integrirana pridelava razširila še na vinogradništvo in pridelavo zelenjave. Od leta 2004 naprej je vzpostavljen tudi sitem integrirane pridelave poljščin.

 

Pridelovalci so finančno podporo prvič prejeli leta 1996 v obliki neposrednih plačil na hektar za pridelavo sadja. Leta 2000 so bili prejemniki neposrednih plačil tudi pridelovalci, vključeni v integrirano pridelavo grozdja in zelenjave.

 

Leta 2001 je Vlada Republike Slovenije sprejela Slovenski kmetijsko okoljski program (SKOP), v okviru katerega so bili kmetje upravičeni do neposrednih plačil za integrirano pridelavo sadja, grozdja in zelenjave. Za ukrepe SKOP-a so bili kmetje upravičeni do plačil še v letih 2002  in 2003.

 

Enake vsebine, ki se nanašajo na možnost dodeljevanja pomoči integrirani pridelavi,  je Slovenija podpirala v sklopu Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (PRP 2004-2006). Od leta 2004 dalje je za področje integrirane pridelave bilo možno dobiti plačilo tudi za integrirano pridelavo poljščin.

 

V programskem obdobju 2007 - 2013 so v okviru ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (PRP 2007-2013), bila v obliki kmetijsko okoljskih plačil na voljo tudi plačila za podukrepe integrirane pridelave.

 

Višine plačil za integrirano pridelavo v okviru PRP 2004-2006 (SKOP) in PRP 2007-2013 (KOP) so znašala (EUR/ha):

 

Vrsta pridelaveSKOPKOP
Integrirano poljedelstvo   151,8  197,21
Integrirano sadjarstvo  265,2  336,61
Integrirano vinogradništvo     265,2  381,71
Integrirano vrtnarstvo  241,2  184,91

  

V okviru ukrepov osi 1 iz PRP 2007-2013 so lahko pridelovalci, ki so bili vključeni v integrirano pridelavo, sodelovali še pri naslednjih ukrepih: 

sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti,

podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane,

podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev.

 

Poleg zgoraj navedenih plačil za integrirano pridelavo, so pridelovalci pridobili še regionalno plačilo (konvencionalno kmetovanje) v okviru neposrednih plačil v kmetijstvu.