Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZBRANA KAKOVOST

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

 

Za označevanje proizvodov z označbo »izbrana kakovost« se lahko uporabljata dva zaščitna znaka: 

 

 

POSTOPEK  PRIZNANJA OZNAČBE »IZBRANA KAKOVOST« 

 

Priznanje označbe »izbrana kakovost« poteka v dveh stopnjah

 

Prva stopnja - MINISTRSTVO

 

Za namen priznanja označbe »izbrana kakovost« mora najprej vlagatelj pripraviti vlogo.

  • Ministrstvo specifikacijo, ki je strokovni del vloge, jo objavi na svojih spletnih straneh. V roku 30 dni lahko kdorkoli z upravičenim pravnim interesom ugovarja na specifikacijo. 
  • Vlogo in morebitne prejete pripombe ministrstvo pošlje v mnenje tudi strokovnim komisijam, katerih člani so slovenski strokovnjaki za posamezna področja (npr. za meso, mleko, sadje, zelenjava). 
  • Glede na strokovno mnenje strokovnih komisij, ministrstvo odloči o priznanju označbe »izbrana kakovost« in potrdi specifikacijo.Potrjeno specifikacijo ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

Druga stopnja – CERTIFIKACIJSKI ORGAN

  • Certifikacijski organ ugotavlja skladnost proizvodnje zaščitenih proizvodov s potrjeno specifikacijo (t.i. certificiranje). 
  • V primeru, da je proizvodnja pri posameznem proizvajalcu skladna s potrjeno specifikacijo, certifikacijski organ izda CERTIFIKAT, ki je dokaz, da je proizvod, ki uporablja označbo »izbrana kakovost«, res proizveden skladno s potrjeno specifikacijo. 
  • Proizvajalci morajo certifikate obnavljati enkrat letno.

 

 

POTRJENE SPECIFIKACIJE ZA OZNAČBO “IZBRANA KAKOVOST”  

 

 

IMENOVANI CERTIFIKACIJSKI ORGANI

 

BUREAU VERITAS

Linhartova cesta 49A  

1000 Ljubljana 

tel.: (01) 4757 600 

faks.: (01) 4757 602

W: www.bureauveritas.si

 

Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

Pivola 8

2311 Hoče

tel. (02) 613 08 31 

faks (02) 613 08 33

E- pošta : info(at)ikc-um.si 

 

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor 

Vinarska ulica 22

2000 Maribor

tel: (02) 2284952

faks: (02) 2519482

E- pošta : info(at)kon-cert.si

 

 

 

Priročnik celostne grafične podobe POS z osnovnimi elementi v krivuljah (.pdf)

 

V POS priročniku so oblikovane predloge osnovnih materialov za promocijo znaka Izbrana kakovost - Slovenija, sektorskih promocij in produktnih promocij na mestih prodaje. Predloge, oziroma posamezne grafične elemente v krivuljah, lahko uporabljajo partnerji (trgovine, certificirani proizvajalci, MKGP, GZS, ZZS, KGZS in podobno) v kampanji "Naša super hrana".