Skoči na vsebino

IZBRANA KAKOVOST

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

 

Za označevanje proizvodov z označbo »izbrana kakovost« se lahko uporabljata dva zaščitna znaka: 

 

 

POSTOPEK  PRIZNANJA OZNAČBE »IZBRANA KAKOVOST« 

 

Priznanje označbe »izbrana kakovost« poteka v dveh stopnjah

 

Prva stopnja - MINISTRSTVO

 

Za namen priznanja označbe »izbrana kakovost« mora najprej vlagatelj pripraviti vlogo.

 • Ministrstvo specifikacijo, ki je strokovni del vloge, jo objavi na svojih spletnih straneh. V roku 30 dni lahko kdorkoli z upravičenim pravnim interesom ugovarja na specifikacijo. 
 • Vlogo in morebitne prejete pripombe ministrstvo pošlje v mnenje tudi strokovnim komisijam, katerih člani so slovenski strokovnjaki za posamezna področja (npr. za meso, mleko, sadje, zelenjava). 
 • Glede na strokovno mnenje strokovnih komisij, ministrstvo odloči o priznanju označbe »izbrana kakovost« in potrdi specifikacijo.Potrjeno specifikacijo ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

Druga stopnja – CERTIFIKACIJSKI ORGAN

 • Certifikacijski organ ugotavlja skladnost proizvodnje zaščitenih proizvodov s potrjeno specifikacijo (t.i. certificiranje). 
 • V primeru, da je proizvodnja pri posameznem proizvajalcu skladna s potrjeno specifikacijo, certifikacijski organ izda CERTIFIKAT, ki je dokaz, da je proizvod, ki uporablja označbo »izbrana kakovost«, res proizveden skladno s potrjeno specifikacijo. 
 • Proizvajalci morajo certifikate obnavljati enkrat letno.

 

 

POTRJENE SPECIFIKACIJE ZA OZNAČBO “IZBRANA KAKOVOST”  

 

 

VLOGE ZA SPREMEMBO POTRJENIH SPECIFIKACIJ

 

OBVESTILO O PREJETIH VLOGAH ZA SPREMEMBE SPECIFIKACIJ Z OZNAČBO  "IZBRANA KAKOVOST", država pridelave in predelave Slovenija


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo vloge za spremembo specifikacij z označbo »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija, ki so jih vložili:

 

 • ZA GOVEJE, PRAŠIČJE IN PERUTNINSKO MESO - GIZ Mesne industrije Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana (.pdf)
   
 • ZA MLEKO IN MLEČNE IZDELKE - Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana, Zadružna zveza Slovenije, Miklošičeva cesta 4, Ljubljana in Združenje kmečkih sirarjev Slovenije, Ormoška cesta 28, Ptuj (.pdf)
   
 • ZA SADJE IN PREDELANE IZDELKE IZ SADJA - Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva ulica 13,  Ljubljana, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana in Zadružna zveza Slovenije, Miklošičeva cesta 4, Ljubljana (.pdf)

 
Predlagane spremembe specifikacije za sektor mesa in sektor sadja se nanašajo na spremembo označevanja z zaščitnim znakom »izbrana kakovost«. Namesto označevanja z zaščitnim znakom »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija, se predlagana sprememba nanaša na označevanje z zaščitnim znakom »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave. To pomeni, da predpisane dodatne zahteve iz specifikacije veljajo za vse kmetijske pridelke in živila, s katerimi želijo proizvajalci vstopiti v shemo »izbrana kakovost« in so pridelani in predelani v katerikoli državi, ne samo v Sloveniji.


Ostale predlagane spremembe specifikacij se nanašajo predvsem na dopolnitve specifikacij z dodatnimi obrazložitvami in utemeljitvami zahtev za kmetijske pridelke in živila, ki jih proizvajalci želijo označiti z zaščitnim znakom »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave. 


Morebitne pripombe na predlagane spremembe dopolnjenih specifikacij, lahko fizične ali pravne osebe s pravnim interesom* oddajo na elektronski naslov gp.mkgp(at)gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 25. 2. 2019.

 

 

*Pravni interes izkaže oseba, ki vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi.

 

 

 

 

IMENOVANI CERTIFIKACIJSKI ORGANI

 

BUREAU VERITAS

Linhartova cesta 49A  

1000 Ljubljana 

tel.: (01) 4757 600 

faks.: (01) 4757 602

W: www.bureauveritas.si

 

Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

Pivola 8

2311 Hoče

tel. (02) 613 08 31 

faks (02) 613 08 33

E- pošta : info(at)ikc-um.si 

 

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor 

Vinarska ulica 22

2000 Maribor

tel: (02) 2284952

faks: (02) 2519482

E- pošta : info(at)kon-cert.si

 

 

 

Priročnik celostne grafične podobe POS z osnovnimi elementi v krivuljah (.pdf)

 

V POS priročniku so oblikovane predloge osnovnih materialov za promocijo znaka Izbrana kakovost - Slovenija, sektorskih promocij in produktnih promocij na mestih prodaje. Predloge, oziroma posamezne grafične elemente v krivuljah, lahko uporabljajo partnerji (trgovine, certificirani proizvajalci, MKGP, GZS, ZZS, KGZS in podobno) v kampanji "Naša super hrana".