Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA SLUŽBA V SADJARSTVU

 

Za razvoj konkurenčnega sadjarstva in za izpolnjevanje visokih okoljevarstvenih standardov je stalno potrebno vlagati v nova znanja. K razvoju slovenskega sadjarstva bodo med drugim prispevale tudi strokovne naloge v okviru Javne službe v sadjarstvu. Za uresničevanje strateških usmeritev v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju sadjarstva so opredeljene glavne strokovne naloge: introdukcija sort, tehnologije pridelave, zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala in selekcija sadnih rastlin.

 

Namen naloge introdukcija sadnih rastlin je preizkušati novejše tržno zanimive sorte in podlage, ki so križane ali selekcionirane v tujini in za katere obstaja povpraševanje na trgu. Cilj testiranj v tujini vzgojenih sort ali klonov je ugotoviti njihov proizvodni potencial po količini in kakovosti, njihovo občutljivost na rastlinske patogene ter prilagojenost za naše podnebne razmere. Z izbiro ustreznih podlag se lahko pridelava določenih sadnih vrst uniformira ter specializira.

V tehnoloških poskusih se izvajajo aplikativne raziskave z neposredno uporabno vrednostjo za pridelovalce. Večinoma gre za poljske poskuse z novimi tehnološkimi postopki, s katerimi želimo držati korak z novostmi v najbolj razvitih pridelovalnih območjih po svetu za določeno sadno vrsto.

Z zagotavljanjem izhodiščnega razmnoževalnega materiala, omogočamo drevesničarjem pridelavo uradno pregledanega in potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik ter nadzorovan promet z njimi v skladu s predpisi o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin.

Selekcijsko delo trenutno temelji na gensko zelo različnih lokalnih populacijah in sortah lupinarjev. Glavni namen naloge je vzgoja domačih sort oziroma klonov in vpis v sortno listo. V naših podnebnih razmerah je odbran material izhodišče za pridelavo kakovostnega sadilnega materiala in kakovostnega pridelka.

Imenovani izvajalci Javne službe v sadjarstvu v obdobju 2018 – 2024 so:

 • KGZS KGZ Maribor v notranji organizacijski enoti Sadjarski center Maribor,
 • KGZS KGZ Nova Gorica v notranji organizacijski enoti Sadjarski center Bilje,
 • Kmetijski inštitut Slovenije

Podizvajalec je Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za agronomijo.

 

Naloge javne službe, opredeljene v tem programu, so:

 • introdukcija pečkarjev;
 • introdukcija koščičarjev in kakija;
 • introdukcija lupinarjev;
 • introdukcija jagodičja;
 • tehnologije pridelave pečkarjev;
 • tehnologije pridelave koščičarjev in kakija;
 • tehnologije pridelave lupinarjev;
 • tehnologije pridelave jagodičja;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev;
 • selekcija lupinarjev;
 • strokovno-tehnična koordinacija v sadjarstvu.

Za strokovno-tehnično vodenje in koordinacijo javne službe v sadjarstvu je bil imenovan dr. Matej Stopar, Kmetijski inštitut Slovenije.

  

Kontakt MKGP:

tel.: 01 478 90 41

e-pošta: Sasa.Belaj(at)gov.si

 

Kontakt strokovnega vodja javne službe:

Tel.:01 2805 237

e-naslov: matej.stopar(at)kis.si

 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN JAVNE SLUŽBE V SADJARSTVU

https://sadjarstvo.javnesluzbe.si