Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽGANE PIJAČE

 

Žgana pijača je opredeljena kot alkoholna pijača, ki je namenjena za uživanje ljudi, ima posebne senzorične lastnosti in  najnižja vsebnostjo alkohola 15 vol. %.

 

Žgana pijača je proizvedena:

 

bodisi neposredno:

 

 • z destilacijo naravno fermentiranih proizvodov z dodanimi aromami ali brez njih in/ali
 • z maceracijo ali podobno obdelavo rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla in/ali destilatih kmetijskega porekla in/ali žganih pijačah, in/ali
 • z dodajanjem arom, sladkorjev ali drugih sladil in/ali drugih kmetijskih proizvodov in/ali živil etanolu kmetijskega porekla in/ali destilatu kmetijskega porekla in/ali žganim pijačam;

ali z mešanjem žgane pijače z eno ali več:

 

 • drugimi žganimi pijačami in/ali
 • etanolom kmetijskega porekla ali destilati kmetijskega porekla in/ali
 • drugimi alkoholnimi pijačami in/ali
 • drugimi pijačami.
 • Etanol za alkoholne pijače je lahko samo kmetijskega porekla.

 

Alkoholne pijače lahko skladno z Uredbo 110/2008 (angleško) razdelimo v tri kategorije.

 

V prvo kategorijo uvrščamo žgane pijače, ki so v citirani Uredbiv Prilogi II razvrščene od 1-14 in:

 1. so proizvedene z alkoholnim vretjem in destilacijo in so izključno pridobljene iz surovin, predvidenih v ustrezni opredelitvi zadevne žgane pijače;
 2. nimajo dodanega niti razredčenega niti nerazredčenega alkohola;
 3. ne vsebujejo dodanih aromatičnih snovi;
 4. vsebujejo samo dodan karamelni sladkor kot sredstvo za prilagoditev barve;
 5. sladkajo se samo, da se zaokroži končni okus proizvoda.

Te pijače so naprimer rum, Wiski, sadna žganja, tropinovci, žitna žganja itd.

 

V drugo kategorijo se razvrščajo žgane pijače, ki so v Prilogi II omenjene Uredbe razvrščene od 15-46 in:

 • se lahko pridobijo iz katere koli kmetijske surovine;
 • lahko imajo dodan alkohol; 
 • lahko vsebujejo naravne aromatične snovi in aromatične pripravke;
 • lahko vsebujejo barvila;
 • lahko so sladkane, da bi ustrezale določenim značilnostim proizvoda.

Sem se razvrščajo raznorazni likerji in žgane pijače proizvedene na osnovi alkohola kmetijskega porekla.

 

V tretijo kategorijo spadajo žgane pijače, ki se ne uvrščajo v nobeno od kategorij od 1-46 iz Priloge II

 • lahko se pridobijo iz katere koli kmetijske surovine, naštete v Prilogi I k Pogodbi, in/ali živila, primernega za prehrano ljudi;
 • lahko imajo dodan alkohol;
 • lahko vsebujejo eno ali več aromatičnih snovi, aromatične pripravke;
 • lahko vsebujejo barvila;
 • so sladkane, da bi ustrezale določenim značilnostim proizvoda.

 

Postopek za zaščito geografske označbe za žgane pijače

 

Geografska označba je označba, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, če se določena kakovost, sloves ali druga značilnost te žgane pijače pripisuje predvsem njenemu geografskemu poreklu.

 

Žgana pijača z geografsko označbo je zaščitena pred:

 • vsako neposredno ali posredno komercialno uporabo za proizvode, ki niso zajeti v registraciji, če so ti proizvodi primerljivi z žganimi pijačami, registriranimi pod tisto geografsko označbo, ali če uporaba izkorišča ugled registrirane geografske označbe;
 • vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, četudi je pravo poreklo proizvoda označeno ali če je geografska označba uporabljena v prevodu ali mu je dodan izraz, kot je "kot", "tip", "slog", "narejen", "aroma", ali kateri koli podoben izraz;
 • kakršno koli drugo napačno ali zavajajočo navedbo glede izvora, porekla, narave ali bistvenih kakovosti, ki lahko daje lažen vtis o poreklu;
 • vsako drugo prakso, ki lahko zavaja potrošnika glede pravega porekla proizvoda.

Zahteve za registracijo geografskih označb  predloži država članica Komisiji, vključno z tehnično dokumentacijo, ki določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača.

 

Vlogo za priznanje geografske označbe lahko vloži skupina proizvajalcev iz geografskega območja, ki proizvaja določeno žgano pijačo.

 

Vloga mora vsebovati:

 • identifikacijske podatke o vlagatelju
 • tehnično dokumentacijo, ki obsega:
  • ime žgane pijače, vključno z predlagano geografsko označbo 
  • opis žgane pijače, vključno s sestavinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi ter organoleptičnimi
  • značilnostmi;
  • razmejitev geografskega območja pridelave in predelave;
  • opis postopka pridobivanja žgane pijače;
  • interna pravila za označevanje oziroma pripravo za trg; 
  • podrobnosti, ki potrjujejo povezavo z geografskim območjem.

 

Vlogo obravnava strokovna komisija. Ugotavljanje skladnosti žganih pijač opravljajo preizkusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti žganih pijač.

 

 

Žgane pijače, ki so zaščitene z geografsko označbo v Sloveniji in v EU

 

Žganje iz sadja:

Liker:

 

Druge žgane pijače:

Geografske označbe zaščitene s Pravilnikom o žganih pijačah in posebnimi predpisi so:

 • Brinjevec
 • Pelinkovec
 • Domači rum
 • Viljamovka
 • Borovničevec
 • Kostelska rakija
 • Brkinski slivovec
 • Kraški brinjevec
 • Gorenjski tepkovec in 
 • Dolenjski sadjevec.

Imenovani laboratoriji za ugotavljanje skladnosti žganih pijač:

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Center za kemijske analize živil, vod  in drugih vzorcev okolja

Dalmatinova 3

8000 Novo Mesto

 

Kmetijski inštitut Slovenije

Hacquetova ulica 17

1000 Ljubljana