Skoči na vsebino

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Kmetijska zemljišča so naravna dobrina, pomembna za pridelavo hrane, varovanje okolja, ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter opravljanje ekoloških funkcij. Ena od pomembnih nalog kmetijstva je zagotavljanje primerne stopnje samooskrbe in prehranske varnosti. Ker se obseg kmetijskih zemljišč zaradi intenzivne pozidave in zaraščanja teh zemljišč vztrajno zmanjšuje, je ena ključnih nalog zagotoviti njihovo obdelanost in ustrezno varstvo pred njihovo trajno spremembo. 

 

 

Zakonodaja...

 

 

Varstvo kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namenske rabe...

 

Zemljiške operacije...

 

Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ...

 

Zaščitene kmetije...