Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI, GOZDOVI IN KMETIJAMI

Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. ZKZ natančneje določa postopek prodaje kmetijskih zemljišč, vrstni red predkupnih upravičencev, omejitve v primeru, ko gre za promet z zaščitenimi kmetijami, in primere, v katerih odobritev pravnega posla ni potrebna.

 

Po ZKZ mora vsak pravni posel v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami odobriti upravna enota. Pri odobritvi pravnega posla mora upravna enota preveriti, ali je promet potekal po postopku in na način, določen z ZKZ in če so bile upoštevane določbe glede predkupnih upravičencev. 

 

Odobritev pravnega posla ni potrebna le v taksativno naštetih primerih (npr. v okviru agrarnih operacij; če gre za pravni posel med solastniki, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija v lasti dveh ali več solastnikov, kadar pogodbo sklepajo vsi solastniki; na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju; če gre za kmetijsko zemljišče, površine največ 1000 m2, na katerem stoji manj zahteven ali zahteven objekt, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, izdano pravnomočno dovoljenje za gradnjo; na podlagi darilne pogodbe iz 17.a člena ZKZ,…). Upravna enota pravnega posla ne odobri, če postopek prodaje ni potekal po ZKZ (ponudba in sprejem ponudbe), če pri sklenitvi pogodbe ni upoštevan vrstni red predkupnih upravičencev in če niso bile upoštevane določbe glede zaščitene kmetije.

 

Več informacij glede prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami dobite na eUpravi.