Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v postopku sprejemanja državnih prostorskih načrtov izdaja smernice in mnenja k prostorskemu aktu, in sicer z vidika usklajenosti predloga prostorskega akta s predpisi, ki urejajo varovanje kmetijskih zemljišč. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, obravnava načrtovane prostorske ureditve v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr. in 57/12) in Zakonom o kmetijskih zemljiščih ter na njuni osnovi izdanimi podzakonskimi predpisi. 

 

Podatki za pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN):

< nazaj