Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZEMLJIŠKE OPERACIJE

Razdrobljenost zemljišč je ena od največjih razvojnih težav slovenskega kmetijstva. Da bi bila kmetijska gospodarstva v zaostrenih gospodarskih razmerah konkurenčna, je potrebna koncentracija posesti, izboljšanje kakovosti zemljišč ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. 

 

Slovenija se vse pogosteje sooča tudi s posledicami podnebnih sprememb, predvsem z daljšimi sušnimi obdobji, ki zaradi premalo namakalnih površin povzročajo velik izpad pridelkov in s tem dohodkov v kmetijstvu. Zaradi neprimernega upravljanja z zemljišči v kmetijstvu in gozdarstvu, onesnaževanja, širjenja mestnih območij in podnebnih sprememb so, podobno kot v številnih delih Evrope, opazni procesi degradacije tal.

 

Namen izvajanja zemljiških operacij, kot so komasacije in melioracije kmetijskih zemljišč, je izboljšanje posestne in zemljiške strukture ter izboljšanje pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.

 

Financiranje agrarnih operacij

 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, namenja sredstva za izvedbo agrarnih operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ukrepa 125 (Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva).  

 

V okviru ukrepa 125 se podpore dodeljujejo za:

  • komasacije;
  • agromelioracije na komasacijskih območjih;
  • izgradnjo velikih namakalnih sistemov, tehnološke posodobitve hidromelioracijskih sistemov in izgradnjo demonstracijskih namakalnih centrov.

Finančna pomoč se zagotavlja v obliki nepovratnih sredstev. Delež javnega financiranja znaša do 100 odstotkov priznanih stroškov, kar pomeni, da je investitor dolžan zagotoviti le višino stroška DDV.

 

Več informacij glede zemljiških operacij dobite na Državnem portalu Republike Slovenije.

Komasacije kmetijskih zemljišč...

 

Melioracije kmetijskih zemljišč...

 

 

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023

 

Vlada RS je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (Načrt), katerega namen je določitev območij, kjer je namakanje kmetijskih zemljišč najbolj smiselno glede na primernost zemljišč za kmetijsko pridelavo, dostopnost vodnih virov za namakanje in interes kmetijskih pridelovalcev za namakanje. Priloga Načrta je Program ukrepov za izvedbo Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (Program), v katerem so določena območja, kjer bo v obdobju do leta 2023 predvidoma potekala gradnja in obnova namakalnih sistemov, institucije, ki bodo skrbele za strokovno pravilno namakanje, napoved namakanja in izobraževanje o namakanju. Sestavni del Programa je tudi finančno vrednotenje navedenih nalog.