Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KMETIJSKI TRGI

Proizvodi uvrščeni v skupino drugi proizvodi, za katere tudi velja Skupna kmetijska politika

Proizvodi, za katere ne velja tržna ureditev (Non-Annex I proizvodi)

 

Priloga I k Pogodbi pomeni prilogo I Rimske pogodbe (Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti), ki jo je s 1. decembrom 2009 nadomestila Lizbonska pogodba o delovanju Evropske unije (EU).

 

Skupna kmetijska politika ne zajema sestavljene kmetijske proizvode (t.i. proizvode izven priloge I ali Non-annex I proizvode), ki vsebujejo osnovne agroživlske surovine kot so maslo, mleko, sladkor, jajca in žita. Da bi proizvajalci v EU, ki dobavljajo te surovine po cenah, ki veljajo v EU, ohranili konkurenčnost s proizvajalci, ki nabavljajo te surovine po svetovnih cenah, je EU tudi pri izvozu sestavljenih proizvodov predvidela nadomestila.

 

V primeru, ko se kmetijski proizvodi izvažajo v obliki predelanih živil (proizvodi izven priloge 1), kot so na primer slaščičarski izdelki, testenine, pripravljene jedi, osvežilne pijače in drugo, je mogoče dobiti izvozno nadomestilo za osnovne surovine v teh proizvodih. Nadomestilo se izračuna glede na dejansko porabljene količine posameznih osnovnih surovin za pripravo sestavljenega proizvoda. Seznam proizvodov, za katere je možno zaprositi za izvozna nadomestila, količniki pretvorb v osnovne surovine in postopki so predpisani. Zahtevke za izplačilo izvoznih nadomestil podjetja vlagajo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

 

Pravila glede izvoznih nadomestil za proizvode, ki niso zajeti v Prilogi I so podrobneje urejena v Uredbi Sveta št. 1216/2009 ter Uredbi Komisije št. 578/2010.  

 

 

Zakonodaja...