Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEŠČANJE KOMISIJE EU IN DRŽAV ČLANIC O PRIPRAVI NACIONALNIH PREDPISOV - NOTIFIKACIJA

 

Eno najtežjih in najpomembnejših vprašanj pri urejanju notranjega trga je bilo, kako preprečiti sprejem nacionalnih predpisov ali standardov ne da bi bil pri tem oviran prost pretok blaga, ki je bil v okviru programa 'Bele knjige' iz leta 1985 definiran leta 1992.

 

Kot rešitev na to vprašanje sta Parlament in Svet EU leta 1995 sprejela odločbo 3052/95 o vpeljavi postopka izmenjave informacij o nacionalnih ukrepih, ki omejujejo načelo prostega pretoka blaga znotraj Evropske skupnosti. S citirano odločbo je zagotovljena obveščenost Komisije EU (v nadaljevanju: komisija) o vsaki odločitvi administrativnih organov posamezne države članice EU, ki vpliva na omejevanje prostega pretoka blaga, ene od štirih temeljnih svoboščin v Evropski uniji.

 

Slovenski inštitut za standardizacijo je kontaktna točka Republike Slovenije, ki skrbi za izvajanje postopka notificiranja v okviru Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti (Ur. l. RS, št. 66/00, 35/05), katera v celoti povzema vsebino direktive ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (Direktiva 98/34/ES, kot je dopolnjena z 98/48/ES)

 

Sektor za varnost in kakovost hrane in krme je kontaktna točka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje postopka notificiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES in v skladu z WTO/SPS sporazumom, za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (vsa delovna področja) in Ministrstvo za zdravje (za področje živil).

 

Več informacij na spletnih straneh:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris

http://docsonline.wto.org/

WTO/SPS

 

 

Postopek notificiranja v skladu z direktivo 98/34/ES

 

Postopek notificiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES se med drugim izvaja za tehnične predpise posameznih držav članic EU, katerih upoštevanje je obvezno pri trženju ali uporabi in imajo vpliv na prost pretok blaga na notranjem trgu EU - to so predpisi, ki določajo na primer: kakovostne parametre, pogoje uporabe, recikliranje, velikost, dimenzije, terminologijo, simbole, označevanje, analize, analizne metode, potrjevalne postopke, prehodno obdobje na tržišču, varnost, predstavitev in podobno.

 

V postopek notificiranja se posreduje osnutek tehničnega predpisa (npr.: zakona, podzakonskega predpisa/pravilnika), ko je še v pripravljalni fazi vendar je že predhodno usklajen s pristojnimi ministrstvi in v širši javni obravnavi (nevladne organizacije, civilna družba in podobno), spremembe v besedilu pa so še vedno možne. 

Vsi taki predpisi morajo obvezno vključevati klavzulo o medsebojnem priznavanju blaga ter sklic na Direktivo 98/34/ES.

 

Kontaktna točka pošlje notifikacijo (t.j. osnutek tehničnega predpisa skupaj z notifikacijskim obvestilom) komisiji, katera jo nato posreduje državam članicam EU, lahko tudi Odboru za Direktivo 98/34/ES in odboru pristojnem za področje. 

Komisija državi članici EU sporoči rok mirovanja, to je datum do katerega država članica ne sme sprejeti predlaganega tehničnega predpisa.

 

Komisija in druge države članice EU lahko državi članici, ki je poslala osnutek tehničnega predpisa v postopek notificiranja, pošljejo pripombe oziroma podrobno mnenje, da bi se lahko zaradi predvidenega ukrepa pojavile ovire za prosti pretok blaga na notranjem trgu EU. Država članica EU, ki je poslala osnutek tehničnega predpisa v postopek notificiranja, te pripombe v čim večji meri upošteva ter je dolžna komisiji posredovati odgovor na prejete pripombe oziroma podrobno mnenje in popravljen osnutek tehničnega predpisa. Komisija da odziv na ta odgovor.

 

Država članica komisiji posreduje dokončno besedilo tehničnega predpisa, katerega komisija še enkrat pregleda.V primeru, da država članica EU pripomb oziroma podrobnega mnenja komisije ni dovolj upoštevala, tvega kršitev postopka (ki ga sproži komisija) ali obravnavo pred Evropskim sodiščem (kršitev Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti). V skladu s sodno prakso evropskega sodišča (ECJ) se zakonodaja, ki ni sprejeta v skladu z določili Direktive 98/34/ES, ne sme izdati in izvajati.