Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POLJEDELSTVO


V Sloveniji po podatkih popisa kmetijstva 2010  74.640 kmetij razpolaga  z  507 tisoč ha kmetijskih zemljišč od katerih se uporabljala dobrih 474 tisoč ha.. Povprečna velikost kmetije je 6,5 ha (povprečna velikost kmetije v EU 25 je 16 ha, v EU 27 pa 11,9 ha).  Slovenija je imela po podatkih SURS-a v letu 2011 168.744 ha njiv,

 

Žita

 

Predstavljajo najpomembnejši del poljedelske pridelave v Sloveniji. Žita v Slovenji zavzemajo  več kot polovico vseh njiv v rabi in so k  vrednosti kmetijske proizvodnje v letu 2011 prispevala  9 %. Skupna povprečna  požeta   površina v zadnjih letih obsega okoli 100 tisoč hektarov, v letu 2000 je znašala 101.865 ha, v letu 2008 105.016 ha v letu 2009 je bilo posejanih 100.173 ha, v letu 2010 pa 93.941 in v letu 2011 94.125.

Skupen pridelek žita je v letu 2000 znašal 493.795 t, v letu 2009 532.845 t , v letu 2010 pa 568.466 t in v letu 2011 607.798 t. Slovenija je neto uvoznik žita. Z domačo pridelavo pokrijemo okoli polovico potreb po žitu (stopnja samooskrbe v letu 2000 je bila 47,7%, v  letu 2007  54%, v letu 2009 55,2%, v letu 2010 55,8% in v letu 2011 68,9 %). Domača poraba žita v Slovenije presega domačo pridelavo in obsega med 900.000 t  do 100.000 t ton letno, od tega se dobri dve tretjini žita porabi za krmo. V strukturi porabljene krme z okoli 70% prevladuje koruza. Slovenija je v zadnjih letih v obliki zrnja, moke in predelanih proizvodov letno uvozila okoli 500 tisoč ton žita, od tega okoli 80% v obliki zrnja. V letu 2011 je bilo uvoženo skupaj 384.195 t žita, izvoz žita  v 2011 pa je znašal  104.209 t. 

 

Oljnice

 

V Sloveniji se je pridelava oljnic v zadnjih letih povečala delež oljnic je v  letu 2011 znašal 6,5% v setveni strukturi njiv. V letu 2000 je bilo 2.321 ha namenjenih pridelavi oljnic, v letu 2011pa so se oljnice pridelovale na 11.021 ha. Med oljnicami prevladujejo oljne buče ,ki so se v letu 2011 pridelovale že na več kot 5.700 ha, kar je skoraj 3-krat več kot v letu 2000. Oljna ogrščica pa se pridelovala na 4.700 ha. V zadnjem času se je pridelava oljne ogrščice povečala zaradi uporabe za energetske namene, vendar pa v Slovenije ni predelave in se celoten pridelek ogrščice izvozi. Oljnice k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje prispevajo dober odstotek.

 

Krompir

 

Površine namenjene pridelavi krompirja se zmanjšujejo (v letu 2000 8.952 ha  do  3.640 ha v 2011).  Pridelki krompirja  se povečujejo od 20,80 t/ha v letu 2000  do 26,42 t/ha v letu 2011. Opazen je izrazit trend zmanjševanja površin na eni strani  in na drugi strani povečanje pridelkov, kar kaže na vedno večjo specializacijo pridelovalcev krompirja. To posredno potrjuje tudi ocena, da se v zadnjih letih za pridelavo jedilnega krompirja uporablja vedno več kupljenega, uradno potrjenega semena. Iz količine razpoložljivega in semena glede na površine, ki se letno posadijo, ocenjujemo, da naj bi pridelovalci lastno seme uporabljali na manj kot 40 % vseh površin pod krompirjem.

Naša samooskrba v zadnjem času med leti  sicer precej niha  vendar je v zadnejm obdobju tudi precej padla , v letu 2000 je bila 83,3 %, v letu 2007 je bila 70%, v letu 2011 pa je znašala le še 63 %. Krompir prispeva k skupni vrednosti kmetijske pridelave okoli 2%.

 

Zakonodaja...

 

Dodatne informacije :

tel.: 01 478 9034

faks: 01 478 9035

e-pošta: matjaz.grkman(at)gov.si