Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VINO

Vinogradništvo in vinarstvo

V Sloveniji je po podatkih iz aerofotoposnetkov slabih 18.550 ha vinogradnikov. V register predelovalcev grozdja in vina (RPGV) jih je vpisanih slabih 15.500 ha. Vino se prideluje v 9 vinorodnih okoliših, ki so združeni v tri vinorodne dežele. Pridelek vina je med 800.000 in 900.000 hl letno. V vsakem od vinorodnih okolišev se nahaja najmanj ena večja klet, ki odkupuje grozdje, registriranih pridelovalcev vina, ki svoje vino tudi stekleničijo pa je že preko 2300.

 

V Sloveniji se goji 48 sort vinske trte (Vitis vinifera). Prevladujejo bele sorte. Vinogradi ležijo na strmih legah, kar pomeni na eni strani izrazito drago pridelavo, na drugi strani pa to omogoča kakovosten pridelek grozdja. Delež kakovostnega vina zato predstavlja kar 70 % pridelave. Glede na padanje potrošnje vina v republiki Sloveniji morajo vinarji čedalje večji delež pridelka prodati na tujih trgih. 

 

Obseg vinogradniških površin se v zadnjih letih ni bistveno spremenil, površina vinogradov je naraščala do leta 1996, potem pa je začela rahlo upadati. V vinogradih prevladujejo bele sorte vinske trte, katerih delež se je v obravnavanem obdobju zmanjšal s 76% na 72%. Pridelki grozdja in vina so bili v posameznih letih, zaradi razmeroma majhnih sprememb v površini, odvisni predvsem od vremenskih razmer. Po letu 1992 je bilo nekaj količinsko izredno bogatih letin (1993, 1997, 2000, 2002 in 2007), ki so dodobra napolnile kleti in vplivale na povečanje zalog vina in posledično na znižanje cen grozdja in vina.

 

Spomladi 2018 je bilo v RPGV vpisanih 30 tisoč pridelovalcev grozdja in vina, ki so obdelovali skupno  16.500 ha vinogradov. V register so skupno prijavili 52,5 mio litrov vina letnika 2017. Omenjena količina vina predstavlja uradno evidentirano količino vina, ki se v Sloveniji pojavlja na trgu. Poleg te količine vina je po ocenah MKGP približno še 30 % vina, ki ga pridelajo manjši pridelovalci in naj bi bil namenjen samooskrbi pridelovalcev in njihovih družinskih članov.
 

 

Opis stanja v panogi, maj 2018 

Zakonodaja...

 

 

Sajenje vinske trte 

 

Obvestilo o spremembi roka za oddajo vloge za podporo

 

Obvestilo o dodatnem roku za oddajo vloge za prestrukturiranje spomladi 2018

 

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno za sajenje vinogradov obvezno pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte.

Za zasaditev vinske trte je pod predpisanimi pogoji možno uveljavljati tudi ustrezne podpore... več 

 

 

Podpore za promocijo vina 

 

Obrazci za uveljavljanje podpore za promocijo vina / vinarskega sektorja na trgih tretjih držav... več 

 

Informacija o izvajanju ukrepa v letu 2016 in naprej

 

 

Organizacije proizvajalcev v sektorju vina

 

Na podlagi predpisov, ki urejajo trg v sektorju vina, se lahko pod pogoji, določenimi v teh predpisih, priznajo organizacije proizvajalcev... več

 

 

Specifikacije proizvodov 

 

(v skladu s 118c členom Uredbe Sveta 1234/2007)

Nacionalna odločitev o odobritvi specifikacij proizvodov (.pdf)

 

več...

 

 

Dodatne informacije:

Telefon: 01 478 9043 / 9397

Faks: 01 478 9035

e-mail: mojca.jaksa(at)gov.si / tina.zavasnik-bergant(at)gov.si