Skoči na vsebino

UKREPI NOVE TRŽNE UREDITVE

 

ZA VINO (marec 2013)

 

Ukrepe podrobneje določa Uredba o ureditvi trga z vinom.

 

Uredba določa:

 1. ukrepe za ureditev trga, ki se financirajo iz EU sredstev
  - prestrukturiranje vinogradov,
  - promocija na tretjih trgih in
  - zelena trgatev (le še v letu 2013).
  Pri teh ukrepih ni sprememb glede na dosedanjo ureditev.
   
 2. ukrep podpor vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih, ki se financira iz sredstev državnih pomoči po de minimisu.
  Pri tem ukrepu se sredstva namenjajo za:
  - sodelovanje na specializiranih sejmih Prowein (Nemčija), LIWF (Velika Britanija) in Vinitaly (Italija), s sofinanciranjem do 80% upravičenih stroškov,
  - promocijske dejavnosti na trgih Velike Britanije, Nemčije, Italije, Belgije, Nizozemske in Hrvaške (od 1.7.2013), kot so objave v medijih, predstavitve za trgovce, novinarje, gostince ali strokovno javnost in tržne raziskave, s sofinanciranjem do 80% oziroma za tržne raziskave do 50% upravičenih stroškov,
  - svetovanje zaradi uvajanja vina na novem trgu oz. svetovanje iz enologije, s sofinanciranjem do 50% upravičenih stroškov, in izobraževanje s sofinanciranjem do 80% upravičenih stroškov.
  Upravičenci do te podpore ostajajo nespremenjeni. Spremenjen je rok za oddajo zahtevkov (1.-5.junij za zahtevke, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih, in 20.-30.junij za ostale zahtevke).
  Bistveno je, da se pomoč dodeli le za sodelovanje na sejmih, pri katerih se na skupnem prostoru uporablja enotna podoba, in pa za promocijske dejavnosti pri katerih se uporablja enotna podoba.
  Uredba določa tudi prioritete v primeru pomanjkanja sredstev in sicer se v primeru prevelikega števila zahtevkov najprej krčijo sredstva za tržne raziskave in svetovanje, nato za objave v medijih, predstavitve vin in izobraževanje ter nazadnje za sejme.
   
 3. pravila za delovanje organizacij proizvajalcev vina (nekoliko poenostavljena).


Natančni pogoji za uveljavljanje ukrepov so opisani pod posameznim ukrepom.