Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAP

Nacionalni Akcijski Program (v nadaljnjem besedilu: NAP) za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev

Nacionalni Akcijski Program (v nadaljnjem besedilu: NAP) za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev je določen z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 83/12 – ZFfS-1), ki je usklajen z Direktivo 2009/128/EC Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov. Vlada Republike Slovenije je sprejela NAP za obdobje 2012 – 2022 s sklepom št. 34300-2/2012/3 dne 12.12.2012. NAP opredeljuje vrsto ciljev in ukrepov za doseganje ciljev za zmanjšanje tveganja, ki ga lahko povzroči uporaba FFS. Ukrepi, ki jih je sprejela Vlada, se povezujejo širše z nalogami ministrstev in njihovih služb ter strokovne javnosti, kot so na primer: načrt upravljanja voda, splošno zdravstveno stanje čebel in njihovo vključevanje v kmetijsko pridelovanje, varnostni pasovi pri uporabi FFS v bližini postavljenih objektov, ukrepi okoljsko kmetijske politike in podobno. NAP je dostopen na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Poročilo o napredku pri doseganju ciljev Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za leto 2013, 2014 in 2015

Na podlagi 8. točke Nacionalnega akcijskega programa (NAP) za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022, ki ga je Vlada RS sprejela s sklepom 34300-2/2012/ z dne 12. 12. 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejelo  prvo poročilo o NAP, ki je sestavljeno iz povzetka stanja in doseganja posebnih ciljev po 24 ukrepih in po 19 kazalnikih tveganja, navedenih v NAP, pod katerimi so zbrani podatki za leta 2013 – 2015. Namen NAP in prvega poročila o napredku je:

- dolgoročno spremljanje stanja po navedenih kazalnikih tveganja za obdobje 2012 – 2022 ter

- spremljanje napredka na področju zmanjševanja tveganja zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev.

 

Poročilo je objavljeno tu...