Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVZKRIŽNA SKLADNOST

 

Navzkrižna skladnost je skupek zahtev, ki na celotnem območju evropske skupnosti v prakso prinaša novo zavedanje o nujnosti spoštovanja evropske in domače zakonodaje na kmetijskem in okoljskem področju. Uvedena je bila z reformo Skupne kmetijske politike leta 2003. V slovenskem prostoru čedalje bolj narašča zavest, da moramo spoštovati in ohranjati čisto okolje v katerem živimo, ter varovati zdravje ljudi, živali in rastlin, kar je namen evropske in domače zakonodaje, ki je podlaga za navzkrižno skladnost. 

 

Namen navzkrižne skladnosti ni zniževanje plačil upravičencem, ampak je predvsem obveščanje upravičencev, da morajo določene zahteve spoštovati, če želijo sredstva tudi v celoti prejeti. 

 

- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o navzkrižni skladnosti (UL 84/16) 

 

 

Nacionalne smernice za krajinske značilnosti so v letu 2013 dopolnjene z nekaterimi dodatnimi, lokacijsko določljivimi krajinskimi značilnostmi, ki so vzete izregistra naravnih vrednot. Te naravne vrednote se da videti tako na spletnem pregledovalniku RKG kot tudi v Atlasu narave (Naravne vrednote). S tem so Smernice postale tudi del Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju.

 

Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva 2017 je usklajen s novo uredbo o navzkrižni skladnosti in tako prinaša zadnje informacije glede izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti.

 

Obrazec za javljanje sprememb stanja naravnih vrednot je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki imajo na svojih GERK-ih naravne vrednote, ki so del sistema navzkrižne skladnosti.

 

Objavljamo tudi seznam katastrskih občin, ki štejejo kot območje, kjer uspevajo oljke, ki je namenjen kmetom v vednost.