Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PLAČILO ZA MLADE KMETE

Plačila za mlade kmete je dohodkovna podpora za mlade kmete, ki (prvič) začenjajo s kmetijsko dejavnostjo. Namenjena je lažjemu zagonu dejavnosti in strukturni prilagoditvi njihovih kmetijskih gospodarstev, s čimer bo spodbujena tudi generacijska pomladitev v kmetijskem sektorju.

 

 

Upravičenci

 

Pri KMG, ki je organizirano kot kmetija ali kot s.p., in je nosilec KMG fizična oseba, je nosilec KMG upravičen do plačila za mlade kmete, če izpolnjuje naslednje pogoje:

nosilec KMG je upravičen do osnovnega plačila;

  • v letu 2015 je prvič postal (v registru kmetijskih gospodarstev) nosilec KMG ali je prvič postal (v registru kmetijskih gospodarstev) nosilec KMG v obdobju petih let pred prvopredložitvijo vloge za plačilo za mlade kmete;
  • ni starejši od 40 let v letu prve predložitve vloge za plačilo za mlade kmete.

Kot dokazilo šteje vpis fizične osebe kot nosilca v RKG.

 

Pri KMG, ki je organizirano kot pravna oseba in nosilec KMG pravna oseba, je nosilec KMG upravičen do plačila za mlade kmete, če so izpolnjeni naslednje pogoji:

 

  • nosilec KMG je upravičen do osnovnega plačila;
  • v letu 2015 ali v obdobju petih let pred prvo predložitvijo vloge za plačilo za mlade kmete je fizična oseba, ki izpolnjuje starostni pogoj v letu prve predložitve vloge za to shemo, postala član poslovodstva in obenem pridobila večino glasovalnih pravic v zadevni pravni osebi (nosilcu KMG);
  • fizična oseba ni starejša od 40 let v letu prve predložitve vloge za plačilo za mlade kmete.

Kot dokazilo, kdaj je postala fizična oseba nosilec KMG v smislu plačila za mlade kmete, štejejo statut ali družbena pogodba.

 

 

Višina podpore

 

Plačilo za mlade kmete je dodatek na posamezno plačilno pravico mladega kmeta, ki ustreza 25 % nacionalnega povprečnega neposrednega plačila na hektar (po okvirni izračunih znaša cca. 50 evrov). Nacionalno povprečno neposredno plačilo se izračuna tako, da se nacionalna zgornja meja za neposredna plačila za leto 2019 deli s številom upravičenih (ugotovljenih) hektarjev za shemo osnovnega plačila za leto 2015. Pri izračunu skupnega zneska za posameznega nosilca KMG (oz. na kmetijsko gospodarstvo mladega kmeta) se upošteva največ 90 plačilnih pravic, ki jih mladi kmet kot nosilec KMG aktivira v tekočem letu (npr. če je aktiviral 100 plačilnih pravic, se jih upošteva le 90).

 

Za plačilo za mlade kmete je v posameznem letu namenjen 1% sredstev nacionalne ovojnice za neposredna plačila za tekoče leto (1.379,870,00 evrov za leto 2015), ki se po potrebi glede na obseg odobrenih vlog za plačilo za mlade kmete poviša na največ 2% (potrebna razlika se krije z znižanjem izplačil za plačilne pravice v zadevnem letu). V kolikor tudi 2% ne zadostujeta, se za zadevno leto zniža vrednost plačila za mlade kmete.

 

 

Trajanje podpore

 

Shema je za posameznega nosilca KMG omejena na obdobje največ 5 let.

 

Če je oseba postala nosilec KMG pred letom 2015, je do plačila za mlade upravičena do največ pet let, plačila pa se uveljavljajo z vsakoletno oddajo vloge za plačilo za mlade kmete:

  • Kadar mladi kmet postane nosilec med 1. januarjem 2015 in 15. majem 2015 (redni rok za oddajo zbirnih vlog za leto 2015), mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2016, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let. Če se tak mladi kmet odloči za (prvo) oddajo vloge za plačilo v letu 2015, lahko ravno tako prejema to plačilo za obdobje petih let;
  • Kadar mladi kmet postane nosilec med 16. majem 2015 in 31. decembrom 2015, mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila (le za aktiviranje, če že ima plačilne pravice, v nasprotnem primeru odda hkrati tudi vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerva) in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2016, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let. Če tak mladi kmet odda vlogo za plačilo za mlade kmete leta 2017, potem prejema plačilo za mlade kmete štiri leta;
  • Kadar mladi kmet postane nosilec kadarkoli v letu 2010, mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2015, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete eno leto (za 2015);
  • Kadar mladi kmet postane nosilec kadarkoli v letu 2014, mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2015, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let.

 

Primer


Nosilec KMG, ki je organizirana kot kmetija, je prvič postal nosilec kmetije 1. januarja 2015 (vpis v RKG) in leta 2015, ko prvič odda vlogo za plačilo za mlade kmete, ni star več kot 40 let (to pomeni, da v letu prve oddaje vloge ne doseže starosti 41 let).

V letu 2015 uveljavlja dodelitev in izplačilo (aktiviranje) 60 plačilnih pravic na podlagi 60 ha upravičenih površin njegove kmetije.

- Koliko let lahko uveljavlja plačilo za mlade kmete: pet (zaporednih) let (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

- Znesek na kmetijo mladega kmeta:

število aktiviranih plačilnih pravic v tekočem letu x 25% nacionalnega povprečja za neposredna plačila * = 60 x 50 evrov = 3.000 evrov.

Če bo vsako leto aktiviral enako število plačilnih pravic, bo upravičen do vsakoletnega zneska v višini 3.000 evrov.

*Informativni izračun je cca. 50 evrov na plačilno pravico na podlagi ocene za zbirne vloge za leto 2015.