Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA ZA BELJAKOVINSKE RASTLINE

INFORMACIJA O UKINITVI PODPORE ZA BELJAKOVINSKE RASTLINE V OKVIRU SHEM NEPOSREDNIH PLAČIL in O SKRAJŠANJU OBDOBJA SETVE NAKNADNIH POSEVKOV ZA NAMEN ZELENE KOMPONENTE

 

Slovenija od leta 2015 dalje v okviru shem proizvodno vezanih plačil namenja pomoč petim sektorjem, med drugim tudi beljakovinskim rastlinam.  

V obeh letih izvajanja podpore za beljakovinske rastline je Slovenija presegla referenčno količino za beljakovinske rastline, ki znaša 6.574 ha. Za leto 2015 se je tako podporo izplačalo za okoli 8.500 ha in za leto 2016 za okoli 11.400 ha. V skladu z EU zakonodajo se proizvodno vezano podporo lahko nameni le za sektor, ki se spopada s  težavami, in hkrati le v obsegu, ki je potreben za spodbujanje ohranitve trenutne ravni proizvodnje v zadevnem sektorju. Glede na dvoletno preseganje referenčne količine (30% za leto 2015 in 70% za leto 2016) in vztrajanje Evropske komisije na stališču, da morajo države članice, med njimi tudi Slovenija, izvajati proizvodno vezane podpore v okviru referenčnih količin oz. brez preseganja le-teh, pri čemer ni zagotovil o dopuščanju izjem v primeru neugodnih ekonomskih kazalnikov ali drugih vplivov na povečanje obsega pridelave, obstaja resno tveganje, da bi se v naknadnem postopku potrditve obračuna izvajanje podpore za beljakovinske rastline v letu 2017 in pozneje štelo za neskladje z EU zakonodajo in vodilo v finančne korekcije. Zato se bo z letom 2017 podpora za beljakovinske rastline ukinila. 

 

Pri izpolnjevanju vloge za podporo za beljakovinske rastline za leto 2017 imajo vlagatelji na voljo dve možnosti: 

  • vloga (BR) se ne označi oziroma ne uveljavlja, ali
  • vloga (BR) se označi oziroma uveljavlja, vendar bo ARSKTRP postopek za vlogo za izplačilo podpore za beljakovinske rastline po uradni dolžnosti ustavila, kar bo navedeno v odločbi. O slednjem so vlagatelji seznanjeni tudi v okviru izjav na zbirni vlogi.

Ob tej priložnosti bi vas radi obvestili, da se mora spremeniti tudi obdobje setve naknadnih posevkov za površine z ekološkim pomenom v okviru zelene komponente. Novo obdobje setve bo od 1. junija do 15. avgusta, namesto dosedanjega obdobja od 1. junija do 1. septembra. S tem se bo podaljšalo minimalno obdobje pokritosti tal po glavnem posevku in izboljšal okoljski učinek sheme.