Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA ZA STRNA ŽITA

S proizvodno vezano podporo za strna žita se zasledujejo cilji Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo si hrano za jutri«.

 

 

Upravičenci

 

Upravičenci do plačila so nosilci KMG, ki:

 

  • pridelujejo vsaj eno strno žito: pšenico, trdo pšenico, rž, piro, tritikalo, oves, ječmen, soržico ali mešanico strnih žit;
  • skupna površina, za katero uveljavljajo podporo za pridelavo, znaša vsaj 0,3 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja podporo za strna žita, znaša vsaj 0,1 ha;
  • imajo strna žita na njivi do dopolnjene tehnološke zrelosti.

 

 

Višina podpore

 

Za to shemo se letno  nameni 5 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila za posamezno leto (za leto 2015 to znaša 6.899.350,00 evrov). Višina podpore v posameznem letu se izračuna tako, da se bo letna zgornja meja za to shemo deli s skupnim številom upravičenih hektarjev za podporo za strna žita na podlagi vlog za podporo za strna žita v tem letu.

 

 

Primer


Nosilec KMG je v letu 2015 v zbirni vlogi prijavil 3 ha upravičenih površin, na katerih prideluje strna žita, in za te površine uveljavlja podporo za strna žita.Za leto 2015 je bila okvirna višina podpore na hektar površin pod strnimi žiti cca 114 evrov, vendar je le-ta lahko višja ali nižja, odvisno od števila ugotovljenih upravičenih hektarjev za podporo za strna žita v zadevnem letu!

Izračun skupnega zneska podpor na nosilca KMG: 3 ha upravičenih površin x 114 evrov/ha = 342,00 evrov