Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SHEMA ZA MALE KMETE

Sheme za male kmete prispeva k poenostavitvi tako za male kmete kot tudi za Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Kljub temu bodo morali nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo vključena v shemo za male kmete, vsako leto oddati »poenostavljeno« zbirno vlogo, s katero potrdi, da ni sprememb v številu ha. Ko je vključen v shemo za male kmete, nosilec KMG prav tako ni zavezan za izvajanje zelene komponente in se ga, če ne uveljavlja ukrepov razvoja podeželja na površino, ne preverja v okviru navzkrižne skladnosti. Vstop v shemo za male kmete je prostovoljen in je možen le v letu 2015.

 

 

Upravičenci

 

Upravičenec do vstopa v shemo za male kmete je nosilec KMG:

 

  • ki je upravičen do dodelitve plačilnih pravic leta 2015;
  • izpolnjuje vstopni prag 1 ha upravičenih kmetijskih površin.

 

 

Nadalje mora nosilec KMG v času sodelovanja v shemi za male kmete ohranjati vsaj tolikšno število hektarjev upravičenih kmetijski površin kot jih je prijavil v letu 2015 in za njih pridobil plačilne pravice.

 

Prijava in vključitev je možna le v letu 2015. V ta namen je moral nosilec KMG najprej oddati zbirno vlogo za leto 2015, na podlagi katere do 1. oktobra 2015 ARSKTRP obvesti potencialnega upravičenca o višini ocenjenega skupnega zneska neposrednih plačil za leto 2015. Slednje služi v pomoč pri odločitvi nosilcev KMG o vključitvi v shemo za male kmete. Rok za oddajo vloge za vključitev v shemo za male kmete 15. oktober 2015.

 

 

Trajanje podpore

 

Od leta 2016 naprej lahko nosilec KMG izstopi iz sheme, če to sporoči ARSKTRP do 1. januarja tistega leta, v katerem ne želi sodelovati v shemi za male kmete.

 

 

Višina podpore

 

V posameznem letu, ko je nosilec KMG vključen v shemo za male kmete, prejme podporo, ki je seštevek plačil, ki bi jih nosilec KMG prejel v okviru »standardnih« shem (plačilne pravice, plačilo za zeleno komponento, plačilo za mlade kmete in/ali plačilo za sheme proizvodno vezanih plačil) na podlagi ugotovljenih upravičenih površin in števila živali za leto 2015 in če ta seštevek preseže 1.050,00 evrov, se podpora omeji na 1.050 evrov. Ta podpora se v letih 2016 – 2019 spreminja le toliko, da se prilagodi nižanju nacionalne ovojnice za neposredna plačila, ki jo ima Slovenija na voljo za posamezno koledarsko leto. (Priloga II Uredbe 1307/2013/EU).

 

 

Primer


Nosilec KMG za leto 2015 odda vloge za sledeče sheme: shemo osnovnega plačila (plačilne pravice), plačilo za zeleno komponento, podpora za zelenjadnice, podporo za rejo govedi in plačilo za mlade kmete. Za leto 2015 je nosilec KMG na podlagi upravičenih ugotovljenih hektarjev in živali upravičen do skupno 2.200,00 evrov. Ker se odloči za vstop v shemo za male kmete, znaša letna podpora za KMG 1.050,00 evrov. Če se KMG odloči, da leta 2018 ne bo več sodelovalo v tej shemi in do 1.1.2018 o izstopu obvesti ARSKTRP, se skupni znesek neposrednih plačil za leto 2018 določi na podlagi prijavljenih in ugotovljenih površin in/ali živali v njegovi zbirni vlogi za leto 2018. Prav tako se plačilne pravice leta 2018 aktivirajo in izplačajo upoštevajoč vrednost, ki jo imajo za leto 2018.