Skoči na vsebino

ZMANJŠANJE IZPLAČIL OSNOVNEGA PLAČILA

Nosilcu KMG, ki je v posameznem letu upravičen do izplačila plačilnih pravic (osnovno plačilo) v skupnem znesku nad 150.000,00 evrov, se izplačilo zniža. Znesek nad 150.000,00 evrov, ki je lahko na željo nosilca KMG zmanjšan za stroške v zvezi z zaposlitvami v kmetijski dejavnosti, se zniža za 5 %.