Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAM JAVNE SLUŽBE ZA OBDOBJE 2018–2024

 

Program JSRGB 2018-2024

 

Namen Programa javne službe nalog rastlinske genske banke je izvajanje dolgoročnega ohranjanja rastlinskih genskih virov (v nadaljnjem besedilu: RGV) in zagotavljanje njihove trajnostne uporabe na strokoven, enovit in učinkovit način.

 

V povezavi z Mednarodno pogodbo ima Program javne službe nalog rastlinske genske banke naslednje cilje:

  • zagotoviti trajno in varno hranjenje RGV na najprimernejši način;
  • dokumentirati in ovrednotiti zbrane RGV;
  • omogočiti trajnostno uporabo RGV z ustreznim sistemom nadzorovane izmenjave akcesij (z izvajanjem večstranskega sistema za izmenjavo RGV);
  • zagotoviti stalno zbiranje RGV in informacij o izvoru RGV, načinu pridobivanja RGV, načinu pridelave, uporabe, hranjenja in razmnoževanja RGV;
  • prispevati k povečanju kmetijske biotske raznovrstnosti, upoštevajoč tudi trenutno stanje RGV v naravnem okolju;
  • povečati sodelovanje in odgovornost vseh zainteresiranih strani, vključenih v ohranjanje in trajnostno rabo RGV, upoštevajoč strokovne smernice;