Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN EVIDENCA DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

Register kmetijskih gospodarstev (RKG)

 

RKG vsebuje podatke o kmetijskih gospodarstvih na območju Republike Slovenije. Vpis v RKG in spremembe podatkov izvajajo upravne enote.

 

V RKG se morajo vpisati kmetijska gospodarstva, ki:

 1. morajo biti v skladu s predpisi z delovnega področja ministrstva vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva (imetniki goveda, prašičev, drobnice, čebelarji, vinogradniki …),
 2. uveljavljajo finančne podpore po Zakonu o kmetijstvu ali kakršnekoli druge ukrepe kmetijske politike,
 3. so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisana v uradne evidence oziroma registre po drugih predpisih,
 4. imajo v uporabi najmanj en hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali 0,1 ha oljčnika ali 0,2 ha intenzivnega sadovnjaka ali 0,1 ha jagodičja ali lupinarja ali hmeljišče,
 5. tržijo pridelke, ki jih pridelujejo.

V RKG se lahko vpišejo tudi druga kmetijska gospodarstva, ki se jim po točkah 1-5 ni treba vpisati.

 

Aplikacije:

 

Omogoča pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) ter nekaterih drugih podatkov: ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR), vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike, čebelja paša, hidromelio

 

Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev, namenjena upravnim enotam in drugim uporabnikom, ki imajo pravico do dostopa do podatkov RKG.

 

 • e-RKG (dostop s certifikatom) 

Omogoča nosilcu kmetijskega gospodarstva in članom kmetije pregledovanje pisnih in grafičnih podatkov o svojem kmetijskem gospodarstvu. Vstop v aplikacijo je mogoč le z digitalnim spletnim potrdilom (SIGEN-CA, HALCO)

 

Pravilnik o RKG in obrazci...

 

Dodatne informacije: 

E: rkg.mkgp(at)gov.si

T: 01 478 9345

 

 

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

 

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vsebuje podatke o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije. Podatki v evidenci dejanske rabe se zajemajo iz ortofotov (letalskih posnetkov), ki so hkrati tudi podlaga za vpis GERK-ov. Poleg tega se v evidenci rabe upoštevajo tudi drugi podatki, kot npr. ugotovitve terenskih ogledov MKO oz. kontrolnih organov.

 

Aplikacije:

Omogoča pregled evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA), podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), ter nekaterih drugih podatkov: ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR), vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike, čebelja paša, hidromelioracije, pedološka karta.

 

Dodatne informacije: 

E: raba.mkgp@gov.si

T: 01 478 9344

 

 

Zakonodaja...

Register kmetijskih gospodarstev (RKG)

 

RKG vsebuje podatke o kmetijskih gospodarstvih na območju Republike Slovenije. Vpis v RKG in spremembe podatkov izvajajo upravne enote.

 

V RKG se morajo vpisati kmetijska gospodarstva, ki:

 1. morajo biti v skladu s predpisi z delovnega področja ministrstva vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva (imetniki goveda, prašičev, drobnice, čebelarji, vinogradniki …),
 2. uveljavljajo finančne podpore po Zakonu o kmetijstvu ali kakršnekoli druge ukrepe kmetijske politike,
 3. so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisana v uradne evidence oziroma registre po drugih predpisih,
 4. imajo v uporabi najmanj en hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali 0,1 ha oljčnika ali 0,2 ha intenzivnega sadovnjaka ali 0,1 ha jagodičja ali lupinarja ali hmeljišče,
 5. tržijo pridelke, ki jih pridelujejo.

V RKG se lahko vpišejo tudi druga kmetijska gospodarstva, ki se jim po točkah 1-5 ni treba vpisati.

 

Aplikacije:

 

Omogoča pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) ter nekaterih drugih podatkov: ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR), vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike, čebelja paša, hidromelio

 

Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev, namenjena upravnim enotam in drugim uporabnikom, ki imajo pravico do dostopa do podatkov RKG.

 

 • e-RKG (dostop s certifikatom) 

Omogoča nosilcu kmetijskega gospodarstva in članom kmetije pregledovanje pisnih in grafičnih podatkov o svojem kmetijskem gospodarstvu. Vstop v aplikacijo je mogoč le z digitalnim spletnim potrdilom (SIGEN-CA, HALCO)

 

Pravilnik o RKG in obrazci...

 

Dodatne informacije: 

E: rkg.mkgp(at)gov.si

T: 01 478 9345

 

 

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

 

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vsebuje podatke o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije. Podatki v evidenci dejanske rabe se zajemajo iz ortofotov (letalskih posnetkov), ki so hkrati tudi podlaga za vpis GERK-ov. Poleg tega se v evidenci rabe upoštevajo tudi drugi podatki, kot npr. ugotovitve terenskih ogledov MKO oz. kontrolnih organov.

 

Aplikacije:

Omogoča pregled evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA), podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), ter nekaterih drugih podatkov: ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR), vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike, čebelja paša, hidromelioracije, pedološka karta.

 

Dodatne informacije: 

E: raba.mkgp@gov.si

T: 01 478 9344

 

 

Zakonodaja...