Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEMENARSTVO

 

V skladu s Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, ki jo je Vlada RS sprejela v juniju 2014, je eden ključnih ciljev razvoja slovenskega kmetijstva do leta 2020 povečanje samooskrbe s hrano.

 

Pri poljščinah in zelenjadnicah je stopnja samooskrbe različna, vendar v večini primerov nezadostna. Spremenjene pridelovalne oziroma klimatske razmere, spremenjena struktura rastlinske pridelave, zahteve za zmanjšanje vpliva rastlinske pridelave na okolje, varovanje okolja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti zahtevajo stalno prilagajanje vrstne sestave in izbiro primernih sort. Tudi povečanje produktivnosti in s tem konkurenčnosti in prilagajanje pridelave je mogoče le s prenosom novih proizvodov in znanja.

 

Slovenija je po eni strani zavezana k ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov in po drugi strani stremi k povečanju samooskrbe, oboje tudi z žlahtnjenjem in  uvajanjem novih produktivnih domačih sort in preizkušanjem novih tujih sort.

 

Cilj ministrstva je, da bi sedanjo stopnjo samooskrbe pri poljščinah ohranili v okvirni vrednosti 72%, stopnjo samooskrbe pri zelenjavi pa bi radi iz sedanjih 38% povečali na 50 %.

 

Na področju semenarstva v poljedelstvu in vrtnarstvu so opredeljeni naslednji razvojni cilji:

  • ohranjanje rastlinskih genskih virov;
  • povečanje obsega pridelave semena;
  • povečanje uporabe v Sloveniji pridelanega potrjenega semena za setev (tudi lokalnih sort);
  • povečanje uporabe sort, ki ustrezajo slovenskim pridelovalnim razmeram;
  • razvoj lastnih sort izbranih vrst kmetijskih rastlin s selekcijo in žlahtnjenjem.