Skoči na vsebino

KOMPROMISNI PREDLOGI PREDSEDSTVA

 

 

  • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpor v okviru skupne kmetijske politike (uredba o neposrednih plačilih) dokument št. 10890/12
  • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (uredba o enotni SUT) dokument št. 10889/12
  • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (uredba o razvoju podeželja) dokument št. 10878/12
  • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike (horizontalna uredba) dokument št. 10819/12