Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠOLSTVO

in priznavanje poklicnih kvalifikacij

Skrb in odgovornost za načrtovanje in izvajanje izobraževanja v Republiki Sloveniji je v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, področje usposabljanja odraslih pa v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s področnimi organizacijami in socialnimi partnerji nastopa kot enakopraven partner pri vseh tistih vprašanjih, ki so vezana na izobraževanje s področja kmetijstva, gozdarstva, živilstva, ribištva in veterine.

 

Pri uspešnem prilagajanju kmetijstva poskušamo uveljaviti in izkoristiti svoje posebnosti in prednosti, saj je le tako mogoče preseči svoje pomanjkljivosti. Visoko in kakovostno usposobljene strokovne službe in izobraženi kmetovalci so ključ do uspeha, ki se ga želi dosegati tudi v programskih dokumentih. Za dosego ciljev ministrstvo sodeluje pri oblikovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja, saj ima kot socialni partner v Področnem odboru za poklicne standarde kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana in veterina pri Centru za poklicno izobraževanje svojega predstavnika, ki v odboru deluje kot predsednik.

 

MKGP izvaja ukrepe, ki izobraževalnim ustanovam, ki izvajajo programe rednega in izrednega formalnega izobraževanja, pomagajo pri izvedbi načrtovanih izobraževanj. Tako MKGP že vrsto let izvaja ukrep sofinanciranja praktičnega pouka. Na podlagi javnega razpisa se vsakoletno upravičencem dodeljujejo namenska proračunska sredstva, za pridobivanje znanja za varnejše delo pri kmetijski pridelavi in predelavi in seznanjanje udeležencev v izobraževalnem procesu o razvoju tehnologij.

 

 

Vzajemno priznavanje poklicih kvalifikacij veterinarjem

 

 

Na naslednji povezavi do kontaktne točke v RS za priznavanje poklicih kvalifikacij, dobite vse informacije in obrazce oz. vloge: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

Priznavanje poklicne kvalifikacije veterinar/veterinarka ureja Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08, 7/11 in 59/14)

 

Vloga se naslovi na naslov pristojnega organa:

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

1000 Ljubljana

 

ali 

 

e- pošta: gp.mkgp(at)gov.si

 

 

 

Plačilo upravne takse:

 

Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) znaša 30 EUR (za vlogo 15 EUR po prvi točki tarifne številke 7 in odločbo 15 EUR po četrti točki tarifne številki 7) za odločbo s katero se prizna poklicna kvalifikacija v Republiki Sloveniji in 4,54 EUR po tarifni številki 4 za potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji.

 

Od 1. septembra 2008 se upravna taksa plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. 

 

Pri plačilu je potrebno navesti:

  • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
  • prejemnik: MKGP
  • št. računa SI56 01100 – 1000315637
  • referenca 11 23302 - 7111002 – 07293

Kandidati, ki želijo priznanje poklicne kvalifikacije veterinar/veterinarka vložijo vlogo na obrazcu, ki je Priloga III Pravilnika o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/08 in 109/11).