Skoči na vsebino

OBJAVA PREJETIH VLOG ZA ZAŠČITO OZIROMA SPREMEMBO POTRJENIH SPECIFIKACIJ

 

V postopku zaščite kmetijskih pridelkov in živil, ministrstvo objavi  specifikacijo za zaščito določenega kmetijskega pridelka ali živila oziroma predlog sprememb specifikacije in določi rok, v katerem se lahko na objavljene dokumente podajo pripombe. 

 

 

 

OBVESTILO O PREJETI VLOGI ZA SPREMEMBO SPECIFIKACIJE ZA KRAŠKO PANCETO (ZGO)

18.6.2018

 

GIZ kraške mesnine, Šepulje 31, 6210 Sežana je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložil vlogo za spremembo potrjene specifikacije za Kraško panceto (ZGO).


Predlagane spremembe specifikacije  se nanašajo na spremembo zahtev glede mesnate slanine, kot surovine za pripravo Kraške pancete ter na spremembo vsebnosti beljakovin v Kraški panceti.


Morebitne pripombe na objavljen osnutek spremenjene specifikacije lahko fizične ali pravne osebe s pravnim interesom* oddajo na elektronski naslov gp.mkgp(at)gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 23. 7. 2018.


 *Pravni interes izkaže oseba, ki vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi.