Skoči na vsebino

OBJAVA PREJETIH VLOG ZA ZAŠČITO OZIROMA SPREMEMBO POTRJENIH SPECIFIKACIJ

 

V postopku zaščite kmetijskih pridelkov in živil, ministrstvo objavi  specifikacijo za zaščito določenega kmetijskega pridelka ali živila oziroma predlog sprememb specifikacije in določi rok, v katerem se lahko na objavljene dokumente podajo pripombe.