Skoči na vsebino

ZAVAROVANJE

Zavarovanje primarne kmetijske pridelave in ribištva

 

V Sloveniji se sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pridelave izvaja od leta 2006.

V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetijskim pridelovalcem.

 

Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo. 

 

Namen sofinanciranja zavarovalne premije je vzpodbujanje kmetov k zavarovanju, s čemer kmetijska gospodarstva zmanjšujejo dohodkovna tveganja, saj se državna pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu namenja samo za naravne nesreče, ki jih ni mogoče zavarovati.

 

S sofinanciranjem zavarovalnih premij želimo spodbuditi kmetijske proizvajalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč kot so:

  • primarna kmetijska proizvodnja, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja, 
  • živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni ter 
  • gojitev vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.

Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, v programskem obdobju 2015 - 2020, poteka v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14 , 2/15 , 3/15 , 98/1528/16 in 81/16).

 

 

Podatki o zavarovanih površinah in zavarovanih živalih.