Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAVAROVANJE

Zavarovanje primarne kmetijske pridelave in ribištva

 

V Sloveniji se sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pridelave izvaja od leta 2006.

V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetijskim pridelovalcem.

Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo.

Namen sofinanciranja zavarovalne premije je vzpodbujanje kmetov k zavarovanju, s čemer kmetijska gospodarstva zmanjšujejo dohodkovna tveganja, saj se državna pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu namenja samo za naravne nesreče, ki jih ni mogoče zavarovati.

S sofinanciranjem zavarovalnih premij želimo spodbuditi kmetijske proizvajalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč kot so:

  • primarna kmetijska proizvodnja, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
  • živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni ter
  • gojitev vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.

Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, v programskem obdobju 2015 - 2020, poteka v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16 in 66/17).

 

Podatki o zavarovanih površinah in zavarovanih živalih.

 

 

Zavarovanje (ha, št.)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sadje,intenzivni nasadi

1.729

1.190

1.230

1.255

1.107

976

1.328

1.120

Hmelj

1.009

937

683

775

996

1.051

1.249

1.347

Vinogradi

3.225

1.419

1.232

1.675

1.658

1.406

3.031

3.407

Žito

35.078

31.973

33.229

29.459

25.792

31.482

24.032

31.706

Druge rastline

14.026

11.233

10.597

9.517

8.790

6.570

7.122

7.868

Zavarovane kmetijske površine skupaj

55.067

46.751

46.971

42.681

38.343

41.486

36.762

45.448

Govedo

70.795

53.122

49.501

33.641

33.904

34.140

22.261

30.814

Prašiči

150.165

147.445

106.116

19.561

45.365

52.762

50.444

41.723

Konji, osli

2.205

2.214

1.657

1.574

3.898

2.051

1.093

1.012

Drobnica (ovce, koze)

3.554

2.070

1.984

1.808

1.667

1.517

1.633

1.525

Skupaj število živali

226.719

204.851

159.258

56.584

84.834

90.470

75.431

75.074